Minerální geomalty

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci.
Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou s reakcí, pro pasivaci.
Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci.
Ekokompatibilní certifikovaná minerální Geomalta®, na bázi geopojiv Geolegante® s krystalickou reakcí.
Ekokompatibilní certifikovaný vodní přípravek na podklad pro nasákavé povrchy na minerální bázi.

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva, pro pasivaci, obnovu a monolitické zpevňování.
Minerálnícertifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva, pro pasivaci, obnovu a monolitické zpevňování.

Minerální výrobky pro zpevnění stěn a betonu

Ekokompatibilní minerální malta pro protiseismické přizpůsobení staveb, ideální pro GreenBuilding. S omezenými emisemi CO2, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.
Armovací skloaramidová protialkalická mřížka, určená pro vyztužení a antiseismickou adaptaci budov ze železobetonu s cihlovou výplní.
Ekokompatibilní minerální jednosložkové lepidlo&stěrka. Ideální pro GreenBuilding. Se sníženými emisemi CO₂.
Ekokompatibilní vodní latex pro minerální malty a spojovací vrstvy, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový.

Injektáže a strukturální lepení

Minerální epoxidové lepidlo, ekokompatibilní, s vysokým krytím pro konstrukční kotvení, ideální pro GreenBuilding
Ekokompatibilní organické minerální lepidlo, tekuté, pro obnovené lití betonových prvků
Ekokompatibilní organické minerální lepidlo pro strukturální lepení betonových, ocelových či kompozitních prvků

Minerální těsnící systémy

Ekokompatibilní minerální malta s osmotickým účinkem, určená k ochraně a impregnaci betonových konstrukcí.
Ekokompatibilní hydroizolační hmota, vhodná pro izolaci při pozitivním tlaku, ideální pro GreenBuilding.
Ekokompatibilní impregnační malta s okamžitou zpracovatelností a velmi rychlým tuhnutím.
Ekokompatibilní tixotropní malta s velmi rychlým tuhnutím a tvrdnutím, vhodná na vysoce pevné přichycení.

Bentonitové hydroizolační a těsnící hmoty

Minerální hydroizolace a těsnící systémy

Certifikovaná ekokompatibilní dvousložková minerální membrána, odolná vůči alkalickému prostředí a chlóru.
Certifikovaná ekokompatibilní minerální paropropustná membrána, odolná proti působení alkalických látek a vůči chlóru, pro pružnou impregnaci podkladů.
Elastická vodotěsná páska z NBR na obvodové a dělicí spáry v těsnicích systémech. Před pokládkou keramických obkladů
Speciální síťová výztuž ze skelných vláken, odolná proti alkalickým vlivům, specifická pro vyztužení vodotěsné gelové membrány.
Ekokompatibilní organické tekuté těsnivo dvousložkové, s vysokou odolností proti otěru.
Hybridní hyperelastické, vlhkostí tvrditelné tixotropní lepidlo a těsnicí hmota, ideální pro greenbuilding. S nízkým obsahem rozpouštědel, neškodný pro životní prostředí.
Polyuretanové hyperelastické, vlhkostí tvrditelné tixotropní lepidlo a těsnicí hmota, ideální pro greenbuilding. Neškodný pro životní prostředí.
Podkladová šňůra z pěnového polyethylenu se zavřenými buňkami, bez CFC a HCFC .

Minerální jemnozrnné malty

Ekokompatibilní pohledová malta s minerální povrchovou úpravou. Ideální pro GreenBuilding..
Ekokompatibilní pohledová minerální malta, ideální pro GreenBuilding. Se sníženými emisemi CO2.
Ekokompatibilní minerální vyhlazovací hmota. Ideální pro GreenBuilding. Redukované emise CO2.
Ekokompatibilní minerální vyhlazovací hmota, ideální pro GreenBuilding. Redukované emise CO2.
Ekokompatibilní pohledová malta s minerální povrchovou úpravou. Ideální pro GreenBuilding.

Ochranné nátěry

Minerální certifikovaná geobarva, ekokompatibilní, na bázi geoaktivních mikročástic křemičitanu.
Ekokompatibilní fixační nátěr na bázi mikroemulze s vysokou pojivostí. Ideální pro GreenBuilding.
Ekokompatibilní minerální organická vodou ředitelná barva na bázi elastomerních pryskyřic.