GeoLite® 10

Eko-kompatibilní, minerální geomalta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, a vyhlazení v jednom kroku, jako monolitická ochrana degradovaných betonových konstrukcí, ideální pro GreenBuilding. 

GeoLite® 40 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Specificky vhodná pro práci na lešení, za nízkých teplot a potřeby rychlého uvedení do provozu. Nátěr je možné provádět již po 4 hodinách.

  • Tixotropní
  • S rychlým tuhnutím 10 min.

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 17,5 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců