Kerabuild Eco Fix

Ekokompatibilní minerální malta pro protiseismické přizpůsobení staveb, ideální pro GreenBuilding. S omezenými emisemi CO2, po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild Eco Fix je tixotropní malta s modifikovanými polymery, Zero Crack Risk. Použití s výztuhou ARV 100 odpovídá směrnicím civilní ochrany, co se týče antiseismické výztuhy železobetonových a zděných staveb.

  • Pro vrstvy od 2 do 40 mm
  • Vhodný pro strojní nanášení

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 15 kg/m2  na cm tloušťky