GeoLite®

Minerální certifikovaná geomalta, ekokompatibilní, na bázi geopojiva s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu, vyhlazení a monolitickou ochranu struktur z degradovaného betonu, ideální pro GreenBuilding. Velmi nízký obsah petrochemických polymerů, neobsahuje organická vlákna. Tixotropní, s normálním tuhnutím.

GeoLite® je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělicích přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků, okenních říms a infrastruktur jako mostů, viaduktů, tunelů a vodních kanálů.

  • Pro monolitické opravy
  • Zaručuje trvanlivost minerálních hornin

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 17 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců