Prestocem Eco

Ekokompatibilní tixotropní malta s velmi rychlým tuhnutím a tvrdnutím, vhodná na vysoce pevné přichycení, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Prestocem Eco je ideální pro spolehlivou montáž zábradlí, osazovacích rámů, konzol, čepů, závěsů, sanitárních zařízení, krytů nebo krabic elektrické instalace.

  • Vynikající zpracovatelnost
  • Dokonalá vodovzdornost a mrazuvzdornost

Dokumenty