Prestocem Eco

Ekokompatibilní tixotropní malta s velmi rychlým tuhnutím a tvrdnutím, vhodná na vysoce pevné přichycení, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Prestocem Eco je ideální pro spolehlivou montáž zábradlí, osazovacích rámů, konzol, čepů, závěsů, sanitárních zařízení, krytů nebo krabic elektrické instalace.

  • Vynikající zpracovatelnost
  • Dokonalá vodovzdornost a mrazuvzdornost

Dokumenty

Balení pytel 25 kg / sáček 5 kg
Vydatnost ≈ 1,7 kg/dm3 na cm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců