Kerakover Eco Acrilex Flex

Ekokompatibilní minerální organická vodou ředitelná barva na bázi elastomerních pryskyřic, ideální pro GreenBuilding. Neškodná pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Kerakover Eco Acrilex Flex je dokonale omývatelná matná barva překlenující trhliny v podkladu. Zaručuje vynikající elasticitu a zvýšenou odolnost proti řasám, houbám, plísním a atmosférickým vlivům. Určená na beton v souladu
s normou EN 1504-2.

  • Vysoká pružnost, eliminuje mikrotrhliny
  • Antikarbonatační, odolný vůči plísním, řasám a houbám

Dokumenty

Balení kbelík 14 l / 4 l
Vydatnost ≈ 0,3 – 0,35 l/m2 na 2 vrstvy, rovný podklad se základním nátěrem
Skladování ≈ 18 měsíců