Kerakover Eco Acrilex Flex

Eko-kompatibilní, minerální vodou ředitelná barva na bázi elastomerních pryskyřic, ideální pro GreenBuilding.

Kerakover Eco Acrilex Flex je dokonale omývatelná matná barva, která překlenuje trhliny v podkladu a zaručuje vynikající pružnost se zvýšenou odolnost proti řasám, houbám, plísním a atmosférickým vlivům. Specificky určená na ochranu betonových konstrukcí v souladu s normou EN 1504-2.

  • Vysoká pružnost, eliminuje mikrotrhliny
  • Antikarbonatační, odolný vůči plísním, řasám a houbám

Dokumenty

Balení kbelík 14 l / 4 l
Vydatnost ≈ 0,3 – 0,35 l/m2 na 2 vrstvy, rovný podklad se základním nátěrem
Skladování ≈ 18 měsíců