Minerální pojiva, potěry a přísady do substrátů

Eko-kompatibilní, certifikované minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahové vytápění, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, pro pokládku s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, vyztužený vlákny s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, k pokládce s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, s ultrarychlým tuhnutím a vysycháním, k pokládce s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Tříděný křemičitý písek v zrnitosti od 0 do 4 mm, ideální na výrobu potěrů v tloušťce od 20 do 80 mm s použitím minerálního hydraulického pojiva Keracem® Eco.
Armovací rouno ze syntetické textilie, specifické pro absorpci smykového napětí a tažných pohybů, mezi podkladem a lepenou krytinou.
Eko-kompatibilní vodní latex pro minerální malty a spojovací vrstvy, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Minerální vyrovnávací a samonivelační hmoty

Certifikovaná eko-kompatibilní rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných velmi silných podkladů.
Certifikovaná eko-kompatibilní velmi rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.
Certifikovaná eko-kompatibilní tixotropní minerální nivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání.
Certifikovaná eko-kompatibilní minerální samonivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů.
Certifikovaná eko-kompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná eko-kompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná eko-kompatibilní velmi rychlá a vysoce pružná minerální samonivelační hmota pro vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.

Penetrace a adhezní můstky

Eko-kompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi zlepšující přilnavost ke kompaktním nasákavým i nenasákavým podkladům, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní základní nátěr pro nenasákavé podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Eko-kompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi na zesílení nasákavých podkladů, ideální pro GreenBuilding
Eko-kompatibilní certifikovaný izolační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding.
Hloubkový izolační penetrační nátěr na vodní bázi pro suché a savé podklady na minerální, cementové.
Eko-kompatibilní, velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních mazaninách a betonu, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.
Eko-kompatibilní rozpouštědlový gel na odstraňování organických zbytků před pokládkou nových krytin, ideální pro GreenBuilding.
Elektronické dotykové měřidlo pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Karbidový vlhkoměr pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Krabička s náhradními ampulemi pro vlhkoměr Gerät.

Příslušenství k podkladům

Stlačitelná polyetylenová pěnová páska s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry.
Stlačitelná lepící páska z expandovaného polyetylenu s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry s malou výškou.
Výztužná síť ze skelných vláken, odolná vůči alkalickému prostředí, pro vyztužení syntetických a minerálních vrstev.