Minerální pojiva, potěry a přísady do substrátů

Eko-kompatibilní, certifikované minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahové vytápění, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, pro pokládku s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, vyztužený vlákny s normální dobou tuhnutí, rychleschnoucí, k pokládce s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný minerální potěr připravený k použití, s ultrarychlým tuhnutím a vysycháním, k pokládce s použitím lepidel. Ideální pro GreenBuilding.
Tříděný křemičitý písek v zrnitosti od 0 do 4 mm, ideální na výrobu potěrů v tloušťce od 20 do 80 mm s použitím minerálního hydraulického pojiva Keracem® Eco.
Armovací membrána zamezující vzniku trhlin, jako dodatečné vyztužení při pokládce ve spojení s gelovým lepidlem Biogel®.
Armovací a výměnné rouno specifické pro snížení smykového napětí a tažných pohybů mezi podkladem a lepenou krytinou.
Eko-kompatibilní přísada pro výrobu kotvících můstků a vylepšení vlastností cementových malt a betonů, ideální pro GreenBuilding.

Minerální vyrovnávací a samonivelační hmoty

Eko-kompatibilní, certifikovaná minerální nivelační hmota, rychletvrdnoucí, na velmi odolnou úpravu nerovných podkladů s vysokou tloušťkou, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná minerální nivelační hmota, ultra rychletvrdnoucí, na velmi odolnou úpravu nerovných podkladů s vysokou tloušťkou, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná minerální tixotropní nivelační hmota s normální dobou tuhnutí, na velmi odolnou úpravu nerovných podkladů, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná minerální samonivelační hmota s normální dobou tuhnutí, na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná rychletvrdnoucí minerální samonivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů s vysokou tloušťkou, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná ultra rychletvrdnoucí minerální samonivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaná ultrarychlá minerální samonivelační hmota pro vysoce odolné vyrovnávání nerovných a pružných podkladů, ideální pro GreenBuilding.

Penetrace, adhezní můstky a stabilizace podkladů

Eko-kompatibilní, certifikovaný adhezní můstek na vodní bázi, zlepšující přilnavost ke kompaktním savým i nesavým podkladům, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní přípravek pro ošetření a čištění nesavých podkladů, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný přípravek na vodní bázi pro hloubkové zpevnění savých podkladů, ideální pro GreenBuilding
Eko-kompatibilní, certifikovaná základní penetrace na vodní bázi, pro savé suché podklady na minerální bázi, cementu, sádry nebo anhydritu, ideální pro GreenBuilding.
Eko-kompatibilní, certifikovaný hluboce penetrující a izolační nátěr na vodní bázi, pro suché a savé minerální, cementové a sádrové podklady, ideální pro GreenBuilding.
Ultrarychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních potěrech a betonu, ideální pro GreenBuilding.
Rozpouštědlový gel na odstraňování zbytků starých lepidel apod. před pokládkou nových krytin.

Příslušenství k přípravě podkladů

Stlačitelná polyetylenová pěnová páska s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry.
Stlačitelná lepící páska z expandovaného polyetylenu s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry s malou výškou.
Výztužná síť ze skelných vláken odolná vůči alkalickému prostředí, pro vyztužení syntetických a minerálních vrstev.
Elektronické dotykové měřidlo pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Karbidový vlhkoměr pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Krabička s náhradními ampulemi pro vlhkoměr Gerät.