Minerální pojiva a potěry

Certifikovaný hotový ekokompatibilní minerální potěr s velmi rychlou dobou tuhnutí a vytvrzování.
Hotový ekokompatibilní, certifikovaný minerální potěr s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí.
Ekokompatibilní minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahové vytápění.
Hotový minerální potěr, certifikovaný, ekokompatibilní, vyztužený vlákny, s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí, určený k pokládce s použitím lepidel, ideální pro GreenBuilding.
Křemičitý písek od 0 do 4 mm, ideální na výrobu potěrů v tloušťce od 20 do 80 mm
s minerálním hydraulickým pojivem Keracem® Eco.

Minerální vyrovnávací a samonivelační hmoty

Certifikovaná ekokompatibilní tixotropní minerální nivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání.
Certifikovaná ekokompatibilní rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných velmi silných podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá a vysoce pružná minerální samonivelační hmota pro vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná ekokompatibilní minerální samonivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů.

Penetrace a kotvící můstky

Ekokompatibilní vodní latex pro minerální malty a spojovací vrstvy, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.
Ekokompatibilní certifikovaný izolační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding.
Ekokompatibilní základní nátěr pro nenasákavé podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi zlepšující přilnavost ke kompaktním nasákavým i nenasákavým podkladům, ideální pro GreenBuilding.
Hloubkový izolační penetrační nátěr na vodní bázi pro suché a savé podklady na minerální, cementové.

Izolace proti vodě

Ekokompatibilní certifikované organické minerální těsnění na vodní bázi na nasákavé podklady ve vlhkých prostorách, ideální pro GreenBuilding.
Certifikovaná ekokompatibilní minerální paropropustná membrána, odolná proti působení alkalických látek a vůči chlóru,
Elastická vodotěsná páska z NBR na obvodové a dělicí spáry v těsnicích systémech. Předpokládkou keramických obkladů.
Speciální síťová výztuž ze skelných vláken, odolná proti alkalickým vlivům, specifická pro vyztužení vodotěsné gelové membrány.
Certifikovaná ekokompatibilní dvousložková minerální membrána, odolná vůči alkalickému prostředí a chlóru, vhodná pro pružnou hydroizolaci podkladů.
Samolepicí butylkaučuková páska k těsnění a upevnění kovových a nekovových materiálů.
Těsnící páska z EPDM a PP rouna k trvalému utěsnění pracovních spár.
Vodotěsná pružná páska z polyetylenu oboustranně potaženého polypropylenovou textilií s vysokou přilnavostí.
Certifikovaná ekokompatibilní minerální těsnící hmota pro vodotěsné utěsnění s vysokou přilnavostí.
Ekokompatibilní, tuhá, neutrální silanová těsnicí hmota k vodotěsnému opracování potrubních a elektrických rozvodů.
Vodotěsná membrána zamezující vzniku trhlin, s vysokou přilnavostí, na balkóny, terasy a vodorovné plochy.

Stabilizace trhlin a puklin, zpevnění podkladu

Ekokompatibilní, velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních mazaninách a betonu, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.
Ekokompatibilní organické minerální lepidlo, tekuté, pro obnovené lití betonových prvků, utěsnění puklin v minerálních nebo cementových stěrkách či pro zalévání ocelových tyčí do betonu.
Speciálně tvarované ocelové spony do betonu.
Ekokompatibilní zpevňovací prostředek pro nasákavé cementové podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi na zesílení nasákavých podkladů, ideální pro GreenBuilding

Ochrana podkladů před zbytkovou vlhkostí

Certifikovaná ekokompatibilní organická pryskyřice na zpevnění nasákavých podkladů.
Ekokompatibilní ředidlo pro organické polyuretanové zpevňovací a impregnační hmoty. Ideální pro GreenBuilding.
Ekokompatibilní rozpouštědlový gel na odstraňování organických zbytků před pokládkou nových krytin, ideální pro GreenBuilding.