Minerální pojiva, potěry a přísady do substrátů

Ekokompatibilní minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahové vytápění.
Hotový ekokompatibilní, certifikovaný minerální potěr s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí.
Hotový minerální potěr, certifikovaný, ekokompatibilní, vyztužený vlákny, s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí, určený k pokládce s použitím lepidel, ideální pro GreenBuilding.
Certifikovaný hotový ekokompatibilní minerální potěr s velmi rychlou dobou tuhnutí a vytvrzování.
Křemičitý písek od 0 do 4 mm, ideální na výrobu potěrů v tloušťce od 20 do 80 mm
s minerálním hydraulickým pojivem Keracem® Eco.
Armovací rouno ze syntetické textilie, specifické pro absorpci smykového napětí a tažných pohybů, mezi podkladem a lepenou krytinou.
Ekokompatibilní vodní latex pro minerální malty a spojovací vrstvy, ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlový, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Minerální vyrovnávací a samonivelační hmoty

Certifikovaná ekokompatibilní rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných velmi silných podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní tixotropní minerální nivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání.
Certifikovaná ekokompatibilní minerální samonivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce
odolné vyrovnávání nerovných podkladů s hladkou povrchovou úpravou.
Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá a vysoce pružná minerální samonivelační hmota pro vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů.

Penetrace a adhezní můstky

Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi zlepšující přilnavost ke kompaktním nasákavým i nenasákavým podkladům, ideální pro GreenBuilding.
Ekokompatibilní základní nátěr pro nenasákavé podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.
Ekokompatibilní certifikovaný prostředek na vodní bázi na zesílení nasákavých podkladů, ideální pro GreenBuilding
Ekokompatibilní certifikovaný izolační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding.
Hloubkový izolační penetrační nátěr na vodní bázi pro suché a savé podklady na minerální, cementové.
Ekokompatibilní, velmi rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních mazaninách a betonu, ideální pro GreenBuilding. Neškodný pro životní prostředí.
Ekokompatibilní rozpouštědlový gel na odstraňování organických zbytků před pokládkou nových krytin, ideální pro GreenBuilding.
Elektronické dotykové měřidlo pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Karbidový vlhkoměr pro měření vlhkosti podkladů a materiálů použitých v GreenBuilding.
Krabička s náhradními ampulemi pro vlhkoměr Gerät.

Příslušenství k podkladům

Stlačitelná polyetylenová pěnová páska s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry.
Stlačitelná lepící páska z expandovaného polyetylenu s uzavřenými buňkami pro obvodové dilatační spáry s malou výškou.
Výztužná síť ze skelných vláken, odolná vůči alkalickému prostředí, pro vyztužení syntetických a minerálních vrstev.