Keracem® Eco

Ekokompatibilní minerální hydraulické pojivo s normální dobou tuhnutí, rychle schnoucí, na vysoce odolné potěry a podlahové vytápění. Ideální pro GreenBuilding.

S nejnižší emisí těkavých organických látek. Po ztuhnutí vhodné k recyklaci jako kamenivo. Keracem® Eco, po vymíchání s kamenivem o různé zrnitosti od 0 do 8 mm, slouží k přípravě mazanin se stabilními rozměry a se stálou hygrometrickou rovnováhou, což zaručuje spolehlivost a rychlost pokládání keramických obkladů už po 24 hodinách, a parket už po 5 dnech.

  • Vysoká rozměrová stabilita a trvanlivost užitných vlastností
  • Prodloužená zpracovatelnost při manuálním nebo strojním zpracování

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 2 – 2.5 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců