Keralevel® Eco LR

Certifikovaná ekokompatibilní rychlá minerální nivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných velmi silných podkladů. Ideální pro GreenBuilding. Omezené emise CO2 a nejnižší emise těkavých organických látek. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Keralevel® Eco LR, dokonalá tixotropní vyrovnávací malta, ideální pro použití na nepravidelných a nerovných podkladech, bezprostředně před pokládáním dokončovacích materiálů na stěnách a podlahách bez prodloužení délky prací.

  • Tloušťky od 1 do 25 mm
  • Vysoká rozměrová stabilita a trvanlivost vlastností

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 1.3 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců