Planogel Ultra

Samonivelační gel na cementové bázi. Rychle tuhnoucí, s proměnlivou reologií a viskozitou.

Inovativní řešení založené na vysoce kvalitních surovinách a nízkém dopadu na životní prostředí. Při aplikaci umožňuje zhotoviteli extrémně jednoduchým způsobem regulovat tekutost malty a řídit množství nanášeného materiálu. Prodloužená zpracovatelnost a zkrácená doba schnutí před aplikací konečné úpravy. Planogel Ultra je ideální pro aplikaci na všechny typy podkladů pro jakýkoli typ povrchové úpravy.

  • Tloušťka vrstvy od 1 do 30 mm
  • Vysoká mechanická odolnost − třídaCT–C35–F7
  • Pochůznost po ≈ 3 h
  • Zkrácení čekací doby před pokládkou keramických obkladů a dlažeb, kameniny a přírodního kamene ≈ 4h
  • Vhodný pro vytápěné podlahy
  • Vhodný pro pokládku keramických obkladů, porcelánové kameniny, přírodního kamene, parket, koberců, pryskyřic atd.

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 1,6 kg/m² na mm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců

Video

Planogel Ultra