Kerarep

Ultra rychlý spojovací prostředek pro opravu trhlin a puklin v minerálních potěrech a betonu, ideální pro GreenBuilding.

Kerarep se vyznačuje vysokou přilnavostí a tekutostí, které zajišťují monolitické spojení a úplné vyplnění trhlin a puklin s milimetrovým průřezem před pokládkou krytiny.

  • Vysoká tekutost zaručuje úplné vyplnění trhlin a puklin
  • Vhodný k lepení kovu a jako pojivo v maltách pro drobné úpravy

Dokumenty

Balení Složka A 1 kg + Složka B 0,03 kg + Složka C 10x kovové vlnité potěrové spony
Vydatnost ≈ 1,7 kg/ℓ
Skladování ≈ 18 měsíců