GreenBuilding Point

Ecomineral je jediný autorizovaný distributor a poradce GreenBuildingu v ČR.

Ekokompatibilní materiály Kerakoll jsou v České republice výhradním prodejcem a poradcem GreenBuildingu společnosti Ecomineral. Naše výrobky Kerakoll jsou dostupné v síti složené z prodejců se specializací na prodej výrobků Kerakoll, nebo z prodejců stavebních materiálů. Tato síť prodejců zajišťuje nejlepší odborný servis a poradenství pro stavební firmy, projektanty a zákazníky v oblasti ekologického stavitelství zaměřeného na zlepšení zdraví a kvality života.

Globální poradenství a servis Ecomineral

Ecomineral je jediný autorizovaný distributor a poradce GreenBuildingu v ČR.

 • Nabídka technologicky nejvyspělejších produktů v každé kategorii
 • Setkání se zástupcem stavebních firem, projektanty, stavebníky a investory
 • Konzultace
 • Poradenství na staveništi
 • Řešení specifických požadavků
 • Individuální přístup
 • Pravidelné uvádění na trh inovativních řešení a technických novinek
 • Pravidelná školení
 • Technické dokumenty
 • Marketingová podpora

Kerakoll, ekokompatibilní výrobky pro třetí tisíciletí

Kerakoll je jediný poradce GreenBuildingu a Ecomineral je jediným autorizovaným poradcem a prodejcem GreenBuildingu v ČR.

 • Kerakoll® je největší producent řešení na světě pro systémy GreenBuilding.
 • Kerakoll® z hlediska používaných technologií zaujímá nejvyšší pozici na mezinárodních trzích.
 • Sortiment se skládá z více než 1 700 výrobků vyhovujících ekologickým nárokům
 • Kerakoll® má nezpochybnitelný primát v sektoru materiálů typu green
 • Vysoká kvalita ve spojení s omezením nepříznivého vlivu na životní prostředí
 • Před zavádění každého produktu probíhají konzultace v nejuznávanějších evropských výzkumných ústavech a střediscích specializujících se na ekotechnologie
 • Při výrobě se používají ty nejkvalitnější suroviny šetrné k životnímu prostředí
 • Kerakoll® je od začátku své existence leaderem v oblasti poradenství
 • Kerakoll® znamená také bezpečí a důvěra
 • Každý produkt je podrobován zkouškám a testům, které mají zaručit ty nejlepší technické parametry v dané kategorii a které mají na minimum omezit jeho dopady na životní prostředí.
 • Každé výrobní řešení je výsledkem důkladného vědeckého výzkumu a jeho vlivu na lidské zdraví a pocity.
 • Výsledkem je výjimečná a neopakovatelná nabídka výrobků GreenBuilding, která v sobě spojuje pokročilou technologii s péčí o životní prostředí
 • S Kerakollem mohou projektanti a zhotovitelé realizovat budovy nové generace s nejvyššími obytnými a ekologickými standardy
 • Výrobky s nedostižnými parametry, výjimečné poradenství na stavbách, healthy building a personalizované konzultace, to je způsob, jak proměnit domy s jejich estetikou, komfortem a designem na ideální domovy, kde se žije lépe.