Zdravé bydlení = GreenBuilding

Zdravé bydlení znamená stavět do středu zájmu ekologickou vyváženost domů ve vztahu ke zdraví jejich obyvatel.

Zdravé bydlení znamená stavět do středu zájmu ekologickou vyváženost domů ve vztahu ke zdraví jejich obyvatel.

 • Kvalita vzduchu v místnostech
 • Zvýšené energetické standardy a standardy životního prostředí
 • Zdravotní podmínky a rovnováha s přírodou

To vše jsou základy, na kterých se zakládá náš dobrý pocit v našem bydlišti. To znamená žít dle GreenBuilding. Pomocí výrobků Kerakoll proměňujeme domy s jejich estetikou, komfortem a designem na ideální domovy, kde se žije lépe. Naším cílem je podporovat lepší kvalitu bydlení na globální úrovni a pomáhat lidem lépe žít.

 • Technologická inovace.
 • Udržitelný rozvoj a výzkum.
 • Parametry s nízkými dopady na životní.

Naše zapojení do GreenBuildingu je projevem úcty, kterou chováme k životnímu prostředí, kvalitě života lidí v budovách a k úsporám energie.

GreenBuilding má pozitivní vztah na zdraví

 • GreenBuilding znamená být šetrný k životnímu prostředí, cílem je zlepšení kvality života a lidského zdraví
 • GreenBuilding znamená provádět správný a cílený výběr stavebních materiálů, které by měly být ekokompatibilní, přirozeně paropropustné a vysoce úsporné
 • Je neškodný pro životní prostředí.
 • Zlepšuje kvalitu vzduchu v místnostech.
 • Omezuje výskyt onemocnění způsobených syndromem nezdravých budov.
 • Brání šíření mikroorganismů.
 • Snižuje energetickou náročnost budov.

Výhody a zisky GreenBuildingu

GreenBuilding je ekologickým stylem stavění zaměřeným na zajištění komfortu v bytových interiérech. K dosažení tohoto účelu je třeba věnovat pozornost způsobu života a konstrukci domů – toto zahrnuje:

 • Paropropustnost stěn
 • Izolace budov
 • Chemické znečištění a zdravotní podmínky bytových interiérů
 • GreenBuilding zlepšuje kvalitu vzduchu v místnostech
 • GreenBuilding brání šíření mikrobů
 • GreenBuilding zlepšuje energetickou efektivitu budov

Psychofyzický komfort poskytovaný v rámci GreenBuilding spočívá v první řadě ve zlepšení těchto faktorů v okamžiku vypracování projektu.

 • Omezují emise CO2 do atmosféry
 • Využívají recyklované suroviny
 • Snižují spotřebu energie nezbytné pro provoz budovy
 • Zavedení systémů s nízkou emisí škodlivých látek podporuje ochranu životního prostředí a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Výhody pro zdraví obyvatel, které vyplývají z projektování podle předpokladů ekokompatibilního stavebnictví a vysoce kvalitních materiálů Kerakoll®:

 • Zlepšení kvality vzduchu v místnostech
 • Omezení výskytu onemocnění způsobených syndromem nezdravých budov (SNB)
 • Prevence růstu plísní, hub a bakterií
 • Zajištění zdravého obytného prostředí
 • Zvýšení komfortu a kvality života
 • Zaručuje vysokou hodnotu nemovitosti i přes ubíhající čas
 • Vyhovuje požadavkům energetického certifikátu
 • Náklady na údržbu jsou nižší dokonce až o 40 % ve srovnání s budovou projektovanou tradičním způsobem.
 • Úspory se týkají především nákladů na energii, na topení a větrání a výdajů spojených s údržbou a správou budovy.