Kerakoll znamená inovace

inovace znamenají konkurenční výhodu

Kerakoll je jediný poradce GreenBuildingu a Ecomineral je jediný autorizovaný poradce a prodejce GreenBuildingu v ČR.

Výrobky podniku Kerakoll vznikají na základě skutečné a individuální poptávky na trhu a tyto požadavky jsou inspirací pro vývoj a následnou výrobu produktů a systémů, které následně v praxi poskytnou ta nejúčinnější a nejvěrohodnější řešení.

Kerakoll je největší producent řešení na světě pro systémy GreenBuilding, zaujímající z hlediska používaných technologií nejvyšší pozici na mezinárodních trzích.

 • Výrobní program se skládá z více než 1 700 výrobků vyhovujících ekologickým nárokům
 • Inovace jsou zárukou snadnějšího zpracování, než u běžných hmot
 • Jednosložkové výrobky nahrazují dvou a více složkové
 • řada pracovních procesů nevyžaduje použití penetrace
 • Jednotlivé kroky na sebe navazují bez technologických přestávek
 • Dlouhá doba pro zpracování hmot je výhodou pro snadnější montáž
 • Rychlé schnutí a tvrdnutí umožňuje zprovoznění o dny až týdny dříve
 • Inovace jsou zárukou časových a ekonomických úspor

Chcete se dozvědět více ?

čtěte níže

 • Skvělá kvalita výrobků
 • Řešeni, která jsou absolutní zárukou jedinečnosti provedeni
 • Řešení, která představují nejvyšší high-tech třídu a jednoduchost použiti

Vyhraněna specializace firmy Kerakoll v oblasti ekokompatibilních výrobků si vyžádala důležité investice do technologické modernizace výroby, která umožnila zvyšovat konkurenceschopnost v daném odvětví.

 • Zaměření na vysokou kvalitu výroby
 • 85% výroby je k dispozici do 24 hodin

Filozofie kvality je pro Kerakoll jednim z nejdůležitějších aspektů pro konkurenční boj a úspěch. Kerakoll The Greenbuilding Company se strukturálně rozvinula do 20 produktových řad a vytyčila si tyto strategická prvky jako nosné pro příští konkurenční boj.

 • Kvalita a zodpovědnost
 • Osobni angažovanost při realizaci těchto cílů
 • Plná spokojenost zákazníka a neustálé zdokonalování
 • Kvalita a věnování pozornosti projektům, potřebám a očekáváním odběratelů i dodavatelů
 • Neustálá inovace, nové nápady, nove výrobky, avantgardní technologie
 • Splněni přáni spotřebitele s nejnáročnějšími požadavky na kvalitu života, na životní prostředí a nový životni styl

Nadšení a odlišovat se inovacemi, základní myšlenka pro dokonalé technologie, pro revoluční systémy a jedinečnost produktů, to je Kerakoll.

 • Jednosložkové produkty nahrazují dvou a více složkové
 • Možné aplikace bez nutnosti použití penetrace
 • Okamžité po namíchání je možné pracovat bez předchozího dlouhého čekání a domíchávání
 • Výrazně prodloužená doba pro zpracování i u rychletvrdnoucích a rychleschnoucích hmot
 • Rychlejší uvedení do provozu o dny, ale až i o týdny
 • Extrémně náročné zkoušky nad rámec norem umožňují použití i do nejnáročnějších podmínek
 • Čistý Bílý Mramor z Carrary z lomu Kerakoll přidáván do výrobků
 • Přírodně Bakteriostatické a fungistatické produkty bez karcinogenních pesticidů
 • Jednokrokové systémy nahrazují systémy o 4 a více krocích
 • Šetrné systémy bez nutnosti destrukčních zásahů
 • Prodyšné systémy, které obsahující suroviny přísně přírodního původu
 • Všechny produkty Kerakoll® získaly značku CE v souladu s nejnáročnějšími evropskými a mezinárodními normami
 • Pouze produkty Kerakoll® jsou označeny ECO a BIO podle standardu GreenBuilding Rating®
 • Certifikovaného organizací SGS, nejvýznamnější organizace na světě, která ověřuje systémy a certifikace na ochranu spotřebitelů, kteří si chtějí vybírat produkty skutečně přírodní a šetrné vůči životnímu prostředí
 • Všechny produkty Kerakoll® získaly značku systému LEED

Prostřednictvím programu Kerakoll® Campus jsou vám konzultanti GreenBuilding vždy k dispozici poskytnout individuální poradenství jak v oblasti správného použití konkrétních řešení, tak i výhod předností jednotlivých produktů.

Poskytujeme:

 • Poradenství konzultanty GreenBuilding
 • Poradenství na staveništi
 • Projektové konzultace
 • Školení pro stavebníky v oboru techniky GreenBuilding
 • Stavební firmy specializující se v ekologickém stavitelství dle nových tržních trendů obdrží certifikát