Vše začalo jako Kerakoll The Innovative Group

Inovační inženýrství-nadšení pro inovace, nadšení z inovačních myšlenek.

Nadšení pro stavebnictrví, zanícení pro chemii, velká láska k inženýrství, intuice a velké odhodlání, to vše bylo položením základního kamene vize společnosti-odlišovat se inovací.

Důležitým inovativním momentem bylo rovněž sestavení týmu, který byl motivován a charakterizován posláním vytvořit servisní středisko Kerakoll Global Service, čímž se Kerakoll stal bezkonkurenčním podnikem z hlediska poskytování konzultačních služeb a technického servisu.

Postupně vznikají jedinečné a revoluční výrobky a systémy, dnes tolik oblíbené u projektantů a architektů, jako např. H 40® Eco Flex, první lepidlo na světě vyráběné na jednosložkové bázi technologií SAS ( Shock Absorbing Systém), které řeší problém spolehlivého lepení všech druhů obkladů a dlažeb včetně přírodního a umělého kamene, každého formátu a tloušťky i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Chcete se dozvědět více ?

čtěte níže

Vzniká vytvoření Keratech®, nové generace ekokompatibilních samonivelačních malt, kde jsou poprvé použité hypoalrgenické cementy a nejnižším obsahem těkavých organických látek

Vzniká Biocalce®, první „zelená“ značka na světě, nabízející komplexní řešení v oblasti přírodních stavebních materiálů (malt, omítek a barev na bázi přírodního vápna NHL) pro Zdravé stavitelství a údržbu historických památek.

Zdravé stavitelství jako nová filozofie projektování dobývá stavební sektor.

Kerakoll je nejdůležitější světový poskytovatele řešení pro GreenBuilding Sortiment více než 1.700 ekokompatibilních výrobků umísťuje firmu Kerakoll na hlavní pozici v sektoru materiálů typu green, používaných pro projektování a výstavbu domů šetrných k životnímu prostředí a zajišťujících zdravé podmínky pro obyvatele.

Vzniká světová inovace GeoLIte®, první revoluční geomalta s životností typickou pro horninu, pro monolitickou obnovu betonu, která krystalizuje do podkladu, která zároveň pasivuje, obnovuje, vyhlazuje a chrání degradovaný beton, nebo unikátní spárovací hmota

Kerakoll přináší do rodiny spárovacích hmot revoluční novinku, Fugalite® Eco a Fugalite® Eco Invisibile, která zásadně mění vše -tekutá keramika a tekuté sklo, jejíž nepropustnost, odolnost vůči skvrnám, plísním, špíně a bakteriím změní dosavadní pohled na spárovací hmoty.

Odedávna středem světa pro Kerakoll jsou lidské hodnoty, skvělá kvalita výrobků

Typickým pojmem Kerakoll: vyvinout řešeni, která nebudou pouze absolutní zárukou jedinečnosti provedeni, ale budou také představovat nejvyšší high-tech třidu a jednoduchost použiti.

Kerakoll nabízí komplexní řešeni pro současnou architekturu, Výstavbu pro Zdravi a Pohodli, Restaurování Historických budov a Bytový Design.

Spolupráce s význačnými partnery přinesla výsledek v podobě výběru firmy Kerakoll jako Technical Supplier pro zhotovitele významných investic, navržených vynikajícími světovými architekty, kteří docenili současné a budoucí výhody zeleného stavitelství jako řešení nové generace, vyznačujícího se vyššími standardy pokud jde o standard bydlení a vliv na životní prostředí

Výrobky nové generace, předpovídající evoluci v oblasti projektových a stavebních norem pro budovy vysoké kvality a zohledňují jejich konstrukce rovněž ze sociálního a enviromentálního hlediska.

S Kerakollem mohou projektanti a zhotovitelé realizovat budovy nové generace s nejvyššími obytnými a ekologickými standardy.

Vliv projektovaných, realizovaných a provozovaných stavebních objektů na životní prostředí je obrovský: jenom v Evropě produkují 40 % emitovaného CO2, zapříčiňují spotřebu 35 % zdrojů životního prostředí, odpovídají za vznik 38 % odpadů a představují ohrožení pro lidské zdraví (syndrom nezdravých budov).

Projekt realizovaný na základě ekologických kritérií díky vědomým volbám prováděným ve fázi projektování, stavby a provozování budovy může minimalizovat nebo zcela vyloučit její negativní vliv na životní prostředí díky uplatnění lepších řešení než doposud používaných, což zajišťuje nejvyšší pozici na stavebním trhu.

Další výhodou, kterou poskytuje ekologický projekt, je snížení provozních nákladů, růst tržní hodnoty objektu a pracovní výkon jeho uživatelů díky omezení potenciálních rizik spojených s nízkou kvalitou vzduchu uvnitř budovy.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí 20 % společnosti na Západě syndromem nezdravých budov (bolesti hlavy, nevolnosti, podráždění) způsobeným mimo jiné nízkou kvalitou stavební chemie a přítomností faktorů kontaminujících interiéry, což představuje stále citelnější problém.

Jednou ze základních výhod, které poskytuje stavební styl GreenBuilding Kerakoll®, je okamžité zlepšení komfortu a dobrého pocitu obyvatel díky lepší přírodní ventilaci zdí, která dovoluje dosáhnout dokonalou rovnováhu budovy, vzhledem k tomu, že obyvatelé vysoce rozvinutých zemí tráví až 90 % času v uzavřených prostorách, z toho 35 % v pracovních místnostech

Z výzkumů budov navržených na základě ekologických kritérií poskytujících vysokou kvalitu interiérů (GreenBuilding) vyplývá, že nárůst pracovního výkonu uživatelů činí více než 16 %. Byl také zaznamenán významný pokles absencí v práci a zlepšení pracovních podmínek. Poslední výzkumy ukázaly také příznivý vliv přírodních stavebních a nátěrových materiálů Kerakoll® na zlepšení přírodní ventilace budov díky mnohem rychlejšímu poklesu koncentrací základních látek znečišťujících interiéry, jako jsou toluen, pinen, CO2 či formaldehyd, než v případě tradičních cementů a výrobků stavební chemie, a také zvýšení vlhkosti, což značně zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř

Zvýšení energetické výkonnosti obytných i užitných budov může významně snížit roční provozní náklady, zlepšit bydlení a podstatně omezit emise CO2 do atmosféry, zatímco likvidace a recyklace materiálů dovoluje minimalizovat nepříznivý vliv na zdroje přírodních surovin využívaných při stavbě nových budov.

Zásady, na kterých staví ekologické stavebnictví, představují bezprecedentní šanci, jak čelit nejvážnějším výzvám naší doby – globálním klimatickým změnám, ekonomické a environmentální závislosti na neekologických zdrojích energie a problémům s veřejným zdravím.

Praktické uplatňování ekologických zásad společností Kerakoll® při projektování a vytváření produktů nové generace dovoluje dosáhnout znatelného environmentálního, ekonomického i sociálního přínosu, což nezůstává bez přímého vlivu na všechny uživatele budovy včetně jejích majitelů, obyvatel a populace v dané oblasti.

Díky zavedení systému GreenBuilding Rating®, který slouží k zajištění příslušného standardu kvality životního prostředí i kvality interiéru budovy, Kerakoll® konkrétně přispívá ke změně dosavadní stavební praxe a podporuje ve světovém měřítku lepší kvalitu bydlení.