Biocalce® Tinteggio

Eko-kompatibilní, přírodní nátěr na bázi vybraného čistého vápenného tmelu CL 90 ‑ S vyhovujícího normě EN 459-1 a přírodně zbarvených zemin, pro vysoce prodyšnou dekoraci omítek, ideální pro rekonstrukce historických památek a biostavebnictví.

Biocalce® Tinteggio je přírodní vápenný tmel, který je vhodný pro dekoraci běžných a restauračních omítek pro dosažení špičkových dekorativních povrchů.

  • Ideální pro zajištění zdravého vnitřního prostředí
  • Bakteriostatický a fungistatický přírodní cestou (metoda CSTB)

Dokumenty

Balení kbelík 14 l / 4 l
Vydatnost ≈ 0,2 – 0,3 l/mpro 2 vrstvy na podklad zakončený Biocalce® Intonachino Fino
Skladování ≈ 12 měsíců