Biocalce® Marmorino

Certifikovaná, ekologická, přírodní spárovací hmota na bázi vybraného čistého vápenného tmelu CL 90 ‑ S vyhovujícího normě EN 459-1 a obsahující přírodní zbarvené půdy, ideální pro použití v GreenBuilding a Historical Restoration.

Biocalce® Marmorino je vhodný pro vysoce prodyšnou dekoraci konvenčních a restaurátorských omítek a omítek; Může být aplikován na nové minerální nátěry, na dobře zachovalé omítky a omítky s omítkou a omítkou (vrstvy náplastí / restaurování) a na římsy, pilastry a zdobené povrchy.

  • Ideální pro obnovu historických budov
  • Bakteriostatický a fungistatický přírodní cestou (metoda CSTB)

Dokumenty

Balení kbelík 14 l / 4 l
Vydatnost ≈ 1.7 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců