Biocalce® Marmorino

Eko-kompatibilní přírodní stěrková hmota na bázi vybraného čistého vápenného tmelu CL 90 ‑ S vyhovujícího normě EN 459-1, obarvená přírodními hlinkami, ideální pro rekonstrukce historických památek a biostavebnictví.

Biocalce® Marmorino je vhodný pro vysoce prodyšnou dekoraci občanských a sanačních omítek, na nové minerální omítky, na zachovalé historické omítky, nebo na marmorina (napojení při restaurování) říms, pilastrů a zdobených povrchů.

  • Ideální pro obnovu historických budov
  • Bakteriostatický a fungistatický přírodní cestou (metoda CSTB)

Dokumenty

Balení kbelík 14 l / 4 l
Vydatnost ≈ 1.7 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců