GreenBuilding

sociálně, environmentálně a ekonomicky jistá investice

Základem filozofie GreenBuilding Kerakoll® je stavět do středu zájmu ekologickou vyváženost domů ve vztahu ke zdraví jejich obyvatel. Kvalita vzduchu v místnostech, zvýšené energetické standardy a standardy životního prostředí, zdravotní podmínky a rovnováha s přírodou – to jsou základy, na kterých se zakládá náš dobrý pocit v našem bydlišti. Předmětem zvláštního úsilí Kerakoll® je spojit rozličná hlediska GreenBuildingu s každodenním životem člověka, který má stále větší ekologické povědomí a vnímání.

S Kerakollem mohou projektanti a zhotovitelé realizovat budovy nové generace s nejvyššími obytnými a ekologickými standardy.

Naše výrobky s nedostižnými parametry, naše výjimečné poradenství na stavbách, healthy building a personalizované konzultace, to je způsob, jak proměnit domy s jejich estetikou, komfortem a designem na ideální domovy, kde se žije lépe.

Technologická inovace Kerakoll®, udržitelný rozvoj a výzkum poskytují dokonalé parametry s nízkými dopady na životní prostředí těm, kteří se rozhodnou žít v prostředí GreenBuilding. Naše zapojení do GreenBuildingu je projevem úcty, kterou chováme k životnímu prostředí, kvalitě života lidí v budovách a k úsporám energie.

Díky tomu všemu má Kerakoll®, světový leader v oblasti řešení pro GreenBuilding, v úmyslu podporovat lepší kvalitu bydlení na globální úrovni a pomáhat lidem lépe žít.

Gian Luca Sghedoni, zmocněnec představenstva Kerakoll®  (The GreenBuilding Company)

Výhody GreenBuildingu

Již více než 40 let Kerakoll®, světový leader v sektoru materiálů a poradenství GreenBuilding, šíří svou filozofii soustředěnou na vysoké standardy bydlení, styl stavění založený na ekokompatibilních technologiích, přirozeně paropropustných a s vysokou energetickou efektivností.

GreenBuilding

více pozornosti věnované životnímu prostředí

Ochrana životního prostředí, klimatické změny, omezení spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů a energie, to všechno jsou základní problémy, jejichž řešení si klade za cíl zajištění lepší kvality života současným i budoucím generacím. Podpora stavebnictví a rekonstrukcí při použití materiálů obsahujících výhradně složky minerálního nebo přírodního původu, s nízkým dopadem na životní prostředí, pocházejících z recyklace a s nízkým ukazatelem emisí CO2 – to je základ činnosti GreenBuilding Kerakoll® a jeho příspěvek k ochraně naší planety. Všechny produkty Kerakoll® řady ECO mají certifikáty ekokompatibility udělované podle jejich shodnosti se standardy systému hodnocení působení na životní prostředí GreenBuilding Rating® ECO 2011.

GreenBuilding

redukuje potíže označované jako syndrom nezdravých budov

Z výzkumů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že přibližně 20 % západní veřejnosti je postiženo syndromem nezdravých budov (bolesti hlavy, nevolnosti, podráždění), což je způsobeno nízkou kvalitou stavební chemie a nedostatečnou paropropustností a ventilací budov. GreenBuilding Kerakoll® redukuje výskyt těchto vad daných nesprávnou konstrukcí budovy, snižuje znečištění vzduchu v místnostech a zajišťuje okamžité zlepšení stavu a komfortu bydlení. Všechny produkty Kerakoll® řady BIO mají certifikáty biokompatibility udělované podle jejich shodnosti se standardy systému hodnocení působení na lidské zdraví GreenBuilding Rating® BIO 2011

Životní prostředí

Řešení používaná v GreenBuilding Kerakoll® jsou z mnoha hledisek velmi příznivá pro životní prostředí: omezují emise CO2 do atmosféry, využívají recyklované suroviny, snižují spotřebu energie nezbytné pro provoz budovy. Zavedení systémů s nízkou emisí škodlivých látek podporuje ochranu životního prostředí a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Zdraví

Výhody pro zdraví obyvatel, které vyplývají z projektování podle předpokladů ekokompatibilního stavebnictví a vysoce kvalitních materiálů Kerakoll®:

 • zlepšení kvality vzduchu v místnostech
 • omezení výskytu onemocnění způsobených syndromem nezdravých budov (SNB)
 • prevence růstu plísní, hub a bakterií
 • zajištění zdravého obytného prostředí
 • zvýšení komfortu a kvality života

Ekonomické

Systém GreenBuilding Kerakoll® navíc zaručuje vysokou hodnotu nemovitosti i přes ubíhající čas, vyhovuje požadavkům energetického certifikátu a náklady na údržbu jsou nižší dokonce až o 40 % ve srovnání s budovou projektovanou tradičním způsobem. Tyto úspory se týkají především nákladů na energii, nákladů na topení a větrání a výdajů spojených s údržbou a správou budovy.

GreenBuilding

zlepšuje kvalitu vzduchu v místnostech

Nejnovější údaje o znečištění v obytných budovách jsou neúprosné: kvalita vzduchu uvnitř domů může být dokonce 2–5krát horší než kvalita ovzduší venku. Mikroklima uvnitř ve spojení s chemickým znečištěním má významný dopad na kvalitu místností, v nichž pobýváme, tedy také na náš stav.

Používání materiálů, které jsou vůči životnímu prostředí šetrné, z nichž se neuvolňují škodlivé látky, návrat k přírodním maltám, omítkám a barvám, které dovolují stěnám dýchat, to vše představuje řešení mimořádně citelného a častého problému, tedy zlepšení kvality ovzduší v místnostech, aby se dosáhlo co nejlepšího celkového pocitu.

Testy paropropustnosti a koncentrace chemických sloučenin byly provedeny v evropském výzkumném středisku kvality ovzduší JRC (Joint Research Center) Evropské komise v Ispře, v italské provincii Varese. Zkoušky emisí těkavých organických látek jsou certifikovány německou jednotkou GEV.

GreenBuilding

brání šíření mikrobů

Jedním ze stále palčivějších problémů spojených se znečištěním v našich obydlích jsou faktory způsobující alergii, jako jsou roztoče, plísně nebo bakterie. Vědecké výzkumy ukazují, že jejich přítomnost v obytných prostorech stále častěji způsobuje alergické stavy a vede k astmatickým onemocněním u dětí i dospělých. Faktory, které nahrávají rozmnožování těchto organismů, jsou vlhko a nedostatečná paropropustnost zdí. Materiály Kerakoll® s vysokým pH faktorem jsou přirozeně antibakteriální a protiplísňové, poskytují suché, zdravé a dezinfikované interiéry, v nichž se nevyskytuje kondenzace vlhkosti, takže bakterie a plísně nemají podmínky k rozmnožování a šíření, tak škodlivému pro naše domovy a stav jejich obyvatel.

Zkoušky byly provedeny ve spolupráci s CSTB (francouzský Státní výzkumný ústav stavební) v Marne-la-Vallée u Paříže, Pasteurovým ústavem v Paříži a Vědeckým ústavem veřejného zdraví se sídlem v Bruselu.

GreenBuilding

zlepšuje energetickou efektivitu budov

Odběr energie obytnými budovami tvoří přibližně 30 % celkové spotřeby v zemi, což způsobuje emise kysličníku uhličitého na úrovni 25 % v rámci země. Snížení energetické náročnosti obytných budov a jejich škodlivého působení na životní prostředí je pro GreenBuilding Kerakoll® záležitostí nejvyššího významu. Tomuto účelu slouží použití přírodních termických nátěrů a dýchajících přírodních omítek, jež poskytují dobrou tepelnou izolaci se současným zachováním paropropustnosti zdí budovy. Díky tomu je topení i větrání méně nákladné a interiéry zdravější, ekologičtější a přispívají k dobrému stavu obyvatel. Paropropustné a energeticky úsporné izolační systémy se testují v Klima Room – zvláštní termické komoře dosud nevídaných rozměrů, zřízené na základě ultramoderního projektu vyvinutého ve spolupráci s Fakultou pozemního inženýrství Univerzity v Modeně, jejž schválil ITC – Ústav stavebních technologií při Národním výzkumném centru (CNR) v Miláně.

Total GreenBuilding Solution

klíč k řešení bydlení

Klíčem k úspěchu Kerakoll je možnost nabídnout komplexní řešení – Total GreenBuilding Solution, zahrnující výrobky, služby a specializovanou distribuční síť, která dovede uspokojit požadavky všech tržních segmentů. Doplněním této nabídky jsou dodatečné služby jako: technická školení, projektové konzultace a marketingová podpora.

Produkty

 • Výzkum
 • GreenBuilding Rating
 • Řada ECO
 • Řada BIO

Služby

 • Konzultanti GreenBuilding
 • Poradenství na staveništi
 • Wellness building
 • Projektové konzultace
 • Green Club
 • Campus

Greenbuilding Point

 • Síť složená z 25.000 prodejních a servisních středisek
 • Specializace
 • Školicí setkání
 • Info Day – technické školení
 • Školení

Konzultanti GreenBuilding

Kerakoll je rovněž tradičním lídrem v oblasti služeb: Kozultanti GreenBuilding jsou kdykoliv plně k dispozici a jsou vždy připraveni poskytnout individuální poradenství v rozsahu správného použití konkrétních řešení a výhod jednotlivých výrobků.

 • Poradenství na staveništi 24 hod.
 • Global service
 • Technické konzultace
 • Technická a obchodní školení

Projektové konzultace

Vytvoření domu, který se stane ideálním místem pro život – toto je úkol, který nám zadali projektanti. Svěřený úkol plníme jako dodavatelé pečlivě připravených řešení, která uspokojují specifické požadavky. Kerakoll je partnerem projektantů uplatňujících technologie GreenBuilding, neboť dodává ekologické materiály, poskytuje služby přizpůsobené individuálním potřebám a také nejlepší řešení v oblasti výrobků používaných v technologii GreenBuilding.

Green Club

Green Club je profesní studium Kerakoll, umožňující stavebníkům absolvování školení a získání profesní kvalifikace v oboru stavební techniky GreenBuilding. Stavební firmy mající certifikát Green Club se specializují v ekologickém stavitelství podle nových tržních trendů.

Campus

Kerakoll Campus je nejdůležitějším soukromým střediskem evropského významu, jehož úkolem je propagace a šíření nejmodernější a aktuální kultury green v sektoru ekologického stavitelství. V letech 2005 – 2009, kdy Kerakoll pořádal odborná školení, se během kurzů pořádaných v rámci Kerakoll Campus účastnilo 205.700 stavebních odborníků.

 • 280.650 vydaných diplomů
 • 55 instruktorů
 • 5.799 kurzů
 • 2.200 m2 učeben a sálů
 • 320 seminářů
 • 890 m2 objektů pro účely školení

GreenBuilding Point

Materiály GreenBuilding Kerakoll jsou prodávány v síti složené z 25.000 prodejců stavebních materiálů, kteří zajišťují pro stavební firmy, projektanty a zákazníky nejlepší servis a poradenství v oblasti ekologického stavitelství, zaměřeného na zlepšení zdraví a kvality života.

Řešení pro udržitelné stavitelství

 • 1.700 green výrobků
 • Konzultace
 • Poradenství na staveništi
 • Technické novinky
 • Setkání
 • Technické dokumenty

Spolu s našimi partnery se snažíme uspokojit a anticipovat budoucí požadavky našich zákazníků a nabízet jim avantgardní výrobky, profesionalní poradenství a konzultace přizpůsobené individuálním potřebám.

Stručně řečeno – naše Total GreenBuilding Solution.

GreenBuilding Rating®

vytváří novou kvalitu

GreenBuilding Rating® je jediný certifikační systém na trhu, který dovoluje přesně klasifikovat nejpodstatnější ekologické vlastnosti a míru dopadu stavebních materiálů, které se používají na fasády a interiéry budov, na životní prostředí.

GreenBuilding Rating® se všeobecně považuje za jednu z nejzajímavějších iniciativ posledního desetiletí, která propaguje odpovědné používání stavebnin šetrných vůči životnímu prostředí i lidskému zdraví.

V lednu 2011 organizace Société Générale de Surveillance (SGS), což je nejvýznamnější světový orgán působící v oblasti kontroly systémů a certifikátů, přiznala společnosti Kerakoll® osvědčení potvrzující, že GreenBuilding Rating® je „důvěryhodný, kompletní a základní způsob měření úrovně slučitelnosti vlastních produktů s životním prostředím, v souladu s předpoklady GreenBuilding ECO 2011“.

GreenBuilding Rating®, potvrzený nezávislým orgánem, kterým SGS je, směrodatně spojuje výrobu a odpovědné použití „zelených“ stavebních materiálů a poskytuje spotřebitelům, podnikům i projektantům produkty s označením ekokompatibility, které je měřitelné a snadno ověřitelné.

Proto GreenBuilding Rating® tvoří novou kvalitu ve stavebním odvětví.

Gian Luca Sghedoni, zmocněnec představenstva Kerakoll®  (The GreenBuilding Company)

Více o GreenBuilding

Vliv projektovaných, realizovaných a provozovaných stavebních objektů na životní prostředí je obrovský: jenom v Evropě produkují 40 % emitovaného CO2, zapříčiňují spotřebu 35 % zdrojů životního prostředí, odpovídají za vznik 38 % odpadů a představují ohrožení pro lidské zdraví (syndrom nezdravých budov).

Projekt realizovaný na základě ekologických kritérií díky vědomým volbám prováděným ve fázi projektování, stavby a provozování budovy může minimalizovat nebo zcela vyloučit její negativní vliv na životní prostředí díky uplatnění lepších řešení než doposud používaných, což zajišťuje nejvyšší pozici na stavebním trhu. Další výhodou, kterou poskytuje ekologický projekt, je snížení provozních nákladů, růst tržní hodnoty objektu a pracovní výkon jeho uživatelů díky omezení potenciálních rizik spojených s nízkou kvalitou vzduchu uvnitř budovy.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí 20 % společnosti na Západě syndromem nezdravých budov (bolesti hlavy, nevolnosti, podráždění) způsobeným mimo jiné nízkou kvalitou stavební chemie a přítomností faktorů kontaminujících interiéry, což představuje stále citelnější problém.

Jednou ze základních výhod, které poskytuje stavební styl GreenBuilding Kerakoll®, je okamžité zlepšení komfortu a dobrého pocitu obyvatel díky lepší přírodní ventilaci zdí, která dovoluje dosáhnout dokonalou rovnováhu budovy, vzhledem k tomu, že obyvatelé vysoce rozvinutých zemí tráví až 90 % času v uzavřených prostorách, z toho 35 % v pracovních místnostech.

Z výzkumů budov navržených na základě ekologických kritérií poskytujících vysokou kvalitu interiérů (GreenBuilding) vyplývá, že nárůst pracovního výkonu uživatelů činí více než 16 %. Byl také zaznamenán významný pokles absencí v práci a zlepšení pracovních podmínek.

Poslední výzkumy ukázaly také příznivý vliv přírodních stavebních a nátěrových materiálů Kerakoll® na zlepšení přírodní ventilace budov díky mnohem rychlejšímu poklesu koncentrací základních látek znečišťujících interiéry, jako jsou toluen, pinen, CO2 či formaldehyd, než v případě tradičních cementů a výrobků stavební chemie, a také zvýšení vlhkosti, což značně zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř.

Zvýšení energetické výkonnosti obytných i užitných budov může významně snížit roční provozní náklady, zlepšit bydlení a podstatně omezit emise CO2 do atmosféry, zatímco likvidace a recyklace materiálů dovoluje minimalizovat nepříznivý vliv na zdroje přírodních surovin využívaných při stavbě nových budov.

Zásady, na kterých staví ekologické stavebnictví, představují bezprecedentní šanci, jak čelit nejvážnějším výzvám naší doby – globálním klimatickým změnám, ekonomické a environmentální závislosti na neekologických zdrojích energie a problémům s veřejným zdravím.

Praktické uplatňování ekologických zásad společností Kerakoll® při projektování a vytváření produktů nové generace dovoluje dosáhnout znatelného environmentálního, ekonomického i sociálního přínosu, což nezůstává bez přímého vlivu na všechny uživatele budovy včetně jejích majitelů, obyvatel a populace v dané oblasti.

Díky zavedení systému GreenBuilding Rating®, který slouží k zajištění příslušného standardu kvality životního prostředí i kvality interiéru budovy, Kerakoll® konkrétně přispívá ke změně dosavadní stavební praxe a podporuje ve světovém měřítku lepší kvalitu bydlení.

Právní základ GreenBuilding Rating®

GreenBuilding Rating® vznikl na základě důkladné analýzy mezinárodních předpisů a stále se aktualizuje

Systém GreenBuilding Rating® byl vytvořen proto, aby poskytoval stavebnímu trhu nástroje umožňující orientovat projektování a realizaci stavby ekokompatibilních budov. Vzhledem k neexistenci jednotného systému hodnocení na evropské úrovni vypracovala společnost Kerakoll® systém GreenBuilding Rating® – inovační metodu hodnocení pomáhající rozvíjet výrobky šetrnější vůči životnímu prostředí i zdraví uživatelů, čímž majitelé budov a pracovníci z oboru dostali nástroj potřebný k dosažení okamžitého a konkrétního zlepšení vlastností těchto produktů.

GreenBuilding Rating® se všeobecně považuje za jednu z nejvýznamnějších iniciativ za posledních 10 let, která propaguje odpovědné používání stavebnin zdravých a šetrných vůči životnímu prostředí. Systém hodnocení environmentální kvality stavebních materiálů je založen na základních právních regulacích, evropských protokolech a ekologických atestech a přistoupení k němu je dobrovolné.

GreenBuilding Rating®, založený na aktualizovaných právních předpisech pro udržitelný rozvoj, zdraví a zdroje energie, je certifikovaný ekologický standard sloužící k měření ekologických vlastností stavebních materiálů za účelem:

 • Standardizace metodologie měřitelného hodnocení, co je to „zelený“ produkt.
 • Postupného zlepšení environmentální kvality.
 • Stanovení kvality ovzduší v místnostech.
 • Provedení hodnocení energetických a akustických vlastností.
 • Podněcování výrobců, aby vyráběli „zelené“ produkty.
 • Zvyšování povědomí o výhodách filozofie GreenBuildingu.
 • Orientace stavebnictví na ekologicky udržitelný rozvoj.

GreenBuilding Rating® zohledňuje 8 podstatných oblastí souvisejících s ekologickou kvalitou budov a jejich interiérů:

 • Využití regionálních zdrojů.
 • Využití a recyklace přírodních nerostných surovin.
 • Omezení emisí CO2 do ovzduší.
 • Omezení používání látek škodlivých pro zdraví a životní prostředí.
 • Zlepšení kvality vzduchu v místnostech.
 • Odstraňování důsledků znečištění životního prostředí biologickými faktory.
 • Zlepšení energetické účinnosti.
 • Recyklace na konci životnosti.

GreenBuilding Rating® je založen na kritériích ochrany životního prostředí, kvality ovzduší v místnostech a energetické účinnosti, obecně uznávaných a aplikovaných mezinárodní vědeckou obcí, spojuje v sobě aktuální praktická uplatnění s nově vznikajícími inovačními koncepcemi rozvoje, jejich konečným cílem je zpracovat metodu hodnocení společnou pro všechny evropské země.

Historie GreenBuilding Rating®

GreenBuilding Rating® pro hodnocení udržitelnosti a zdravotního dopadu stavebních materiálů

Společnost Kerakoll® vzhledem k rostoucím obavám z negativních dopadů staveb na životní prostředí zahájila v roce 2000 přípravný výzkum chemických vlastností stavebních produktů z hlediska jejich působení na životní prostředí. Tento výzkum prokázal, že ve stavebním průmyslu jsou nutné okamžité změny, které by vedly k udržitelnému rozvoji, aby se vyvinuly materiály nové generace založené na pokročilých technologiích, které by zároveň byly šetrné vůči životnímu prostředí i zdraví všech uživatelů budovy. Současně byl vypracován systém hodnocení, kterým lze provádět měření a zlepšovat environmentální vlastnosti stavebních materiálů.

Necelé tři roky po provedení podrobné analýzy platných certifikačních a měřicích systémů a kritérií hodnocení ekologických vlastností stavebních materiálů byl zřízen zvláštní Technický výbor, jehož cílem bylo důkladně se seznámit s touto tematikou a platnou evropskou legislativou v této oblasti i regulacemi přijatými v jednotlivých zemích, což dovolilo získat úplný a podrobný obraz situace v tomto oboru.

První výsledky práce Technického výboru přinesl rok 2004, kdy byly vyčleněny a následně pak poprvé ve výrobě uplatněny suroviny pocházející z recyklace, čímž se snížily negativní dopady těžby a zpracování surovin na životní prostředí. V roce 2005 nastalo „opětovné objevení“ surovin přísně přírodního původu, jako hydraulické vápno s certifikátem NHL a přírodní pucolán pocházející z okolí Campi Flegrei. Trochu později se uskutečnil výzkumný program zahájený o několik let dříve, aby se radikálně omezilo použití rozpouštědel ve prospěch produktů na vodní bázi, jenž vedl k nejnovější generaci receptur s menším obsahem hydraulických pojiv, které významně omezují emise CO2 do ovzduší.

Dále se uskutečnila řada inovačních výzkumných projektů, jejichž předmětem byly negativní zdravotní dopady na uživatele místností, v nichž se vyskytují velké koncentrace škodlivých znečišťujících látek. V roce 2006 byla zahájena spolupráce se Společným výzkumným střediskem Evropské komise JRC v Ispře v Itálii v oblasti vědeckých výzkumů na téma přírodních ventilačních vlastností celého konstrukčního systému stavebních příček ve vztahu k jejich schopnosti omezovat koncentrace hlavních kontaminačních faktorů místností uvnitř budov. Indoortron nacházející se v areálu JRC v Ispře je jediný systém místností na světě sloužící ke zjišťování a analýze látek emitovaných stavebními materiály, prvky vybavení, domácí technikou a nátěrovými hmotami a jejich vlivu na kvalitu vzduchu, který dýcháme v uzavřených prostorách svých domů.

Ve výsledku výzkumných prací vedených týmem pod vedením Dimitriose Kotziase, vedoucího výzkumné jednotky pro expozici chemickými a fyzikálními faktory, byly zjištěny stovky chemických sloučenin pocházejících z rozličných zdrojů, včetně látek se známými toxickými, rakovinotvornými nebo mutagenními vlastnostmi.

V roce 2007 byla zahájena realizace evropského výzkumného programu, jehož cílem bylo ukázat, jak materiály založené na přísně přírodních surovinách, jako Biocalce®, mají výjimečné bakteriostatické a fungistatické vlastnosti zaručující zdravé interiéry.

Výzkumy byly provedeny ve spolupráci s francouzským ústavem CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), zejména pak s Mikrobiologickou laboratoří oddělení energie, zdraví a životního prostředí / Zdravotní divize se sídlem v Marne-la-Vallée u Paříže, což je jedno z nejvýznamnějších vědeckých středisek v Evropě v tomto oboru, jež mimo jiné před několika lety objevilo nebezpečí způsobovaná výskytem bakterie legionella ve veřejných objektech a obytných budovách. Okruh činností ústavu zahrnuje zejména vědecký a technologický výzkum ve stavebnictví, jenž má za cíl zlepšení kvality stavebních objektů a jejich interiérů, vzdělávání a informování profesionálů ze stavebnictví.

V roce 2008 byl v reakci na poptávku po energetických certifikátech pro budovy stavěné v Evropě, za vědeckého přispění Univerzity v Modeně a Reggio Emilia, zpracován projekt Klima Room – jediná klimatická komora v Itálii vybavená termickým průtokovým čidlem nové generace, jež je s to věrně napodobit provozní podmínky budovy. Za použití simulací různých stavebních systémů uvnitř Klima Roomu mohli vědci zahájit práce na verifikaci a vysvětlení souvislostí mezi prvky tvořícími stavební příčky a zvýšením úspor energie díky jejich paropropustnosti.

Výsledkem činnosti Technického výboru byl první pilotní program GreenBuilding Rating® zaměřený na určování a měření environmentálně šetrných vlastností stavebních materiálů, který byl předložen v březnu 2009. Ten doznal značných změn a v dubnu 2010 byl představen a zaveden GreenBuilding Rating® verze 2010.

Spolu s rozvojem a dopracováváním GreenBuilding Ratingu® program obsáhl nové iniciativy obohacující systém měření ekologických vlastností jednotlivých produktů (GreenBuilding Rating® ECO verze 2010 a 2011), které uskutečňují nové systémy hodnocení zaměřené na měření emisí VOC a rozptylování znečišťujících látek v přilehlých místnostech. Nový GreenBuilding Rating® BIO verze 2011 je první systém hodnocení určující kvalitu životního prostředí v místnostech vyplývající z použití přírodních certifikovaných stavebních materiálů.

Mezinárodní certifikační orgán SGS vystavil v lednu 2011 atest systému GreenBuilding Rating® ECO verze 2011. Udržitelný způsob projektování zohledňuje stále nové a podrobnější požadavky: na trhu se den co den objevují nové technologie a nové produkty, a novátorské zásady projektování den za dnem potvrzují jejich účinnost. Proto také systém GreenBuilding Rating® a příslušné referenční doklady se musejí stále aktualizovat na základě nových stavebních postupů, legislativních změn a nových vědeckých objevů v oblasti ekologie, zdraví a energetické účinnosti

Hodnota GreenBuilding Rating®

GreenBuilding Rating® vznikl proto, aby podporoval udržitelný rozvoj

GreenBuilding Rating® nachází uplatnění při stanovování norem, záručních známek a schvalování přístupu na trh stavebních společností, subjektů distribuujících stavební materiály a projektantů, kteří by chtěli provozovat činnost v oboru „zeleného“ stavebnictví

Produkty označené GreenBuilding Rating® mají nezávislé certifikáty zaručující spotřebitelům, že mají nevelký dopad na životní prostředí a hygienickou a zdravotní kvalitu se současným zohledněním sociálních, ekonomických a ekologických požadavků kladených naší a příštími generacemi.

GreenBuilding Rating® na celém světě ekologicky, sociálně přínosně a ekonomicky rentabilně podporuje projektování budov šetrných vůči životnímu prostředí.

Díky projektování přizpůsobenému životnímu prostředí má stavba „zelených“ budov nejmenší možný dopad na ekosystém a redukuje emise CO2, využití přírodních zdrojů a produkci odpadů.

Obecně prospěšné projektování dovoluje mít společný dlouhodobý prospěch, jelikož tvoří ty nejlepší podmínky, kdy vzduch uvnitř je vysoce kvalitní a lze žít lépe ve zdravém prostředí.

Ekonomicky rentabilní projektování znamená, že GreenBuilding je také dobrá finanční investice, která se umisťuje vysoko na stavebním trhu a která dovoluje snižovat pracovní výlohy a náklady na správu se současným postupným zvyšováním hodnoty nemovitosti.

GreenBuilding Rating® vznikl na základě důkladné analýzy mezinárodních předpisů a stále se aktualizuje

Systém GreenBuilding Rating® byl vytvořen proto, aby poskytoval stavebnímu trhu nástroje umožňující orientovat projektování a realizaci stavby ekokompatibilních budov. Vzhledem k neexistenci jednotného systému hodnocení na evropské úrovni vypracovala společnost Kerakoll® systém GreenBuilding Rating® – inovační metodu hodnocení pomáhající rozvíjet výrobky šetrnější vůči životnímu prostředí i zdraví uživatelů, čímž majitelé budov a pracovníci z oboru dostali nástroj potřebný k dosažení okamžitého a konkrétního zlepšení vlastností těchto produktů.

GreenBuilding Rating® se všeobecně považuje za jednu z nejvýznamnějších iniciativ za posledních 10 let, která propaguje odpovědné používání stavebnin zdravých a šetrných vůči životnímu prostředí. Systém hodnocení environmentální kvality stavebních materiálů je založen na základních právních regulacích, evropských protokolech a ekologických atestech a přistoupení k němu je dobrovolné.

GreenBuilding Rating®, založený na aktualizovaných právních předpisech pro udržitelný rozvoj, zdraví a zdroje energie, je certifikovaný ekologický standard sloužící k měření ekologických vlastností stavebních materiálů za účelem:

 • Standardizace metodologie měřitelného hodnocení, co je to „zelený“ produkt.
 • Postupného zlepšení environmentální kvality.
 • Stanovení kvality ovzduší v místnostech.
 • Provedení hodnocení energetických a akustických vlastností.
 • Podněcování výrobců, aby vyráběli „zelené“ produkty.
 • Zvyšování povědomí o výhodách filozofie GreenBuildingu.
 • Orientace stavebnictví na ekologicky udržitelný rozvoj.

GreenBuilding Rating® zohledňuje 8 podstatných oblastí souvisejících s ekologickou kvalitou budov a jejich interiérů:

 • Využití regionálních zdrojů.
 • Využití a recyklace přírodních nerostných surovin.
 • Omezení emisí CO2 do ovzduší.
 • Omezení používání látek škodlivých pro zdraví a životní prostředí.
 • Zlepšení kvality vzduchu v místnostech.
 • Odstraňování důsledků znečištění životního prostředí biologickými faktory.
 • Zlepšení energetické účinnosti.
 • Recyklace na konci životnosti.

GreenBuilding Rating® je založen na kritériích ochrany životního prostředí, kvality ovzduší v místnostech a energetické účinnosti, obecně uznávaných a aplikovaných mezinárodní vědeckou obcí, spojuje v sobě aktuální praktická uplatnění s nově vznikajícími inovačními koncepcemi rozvoje, jejich konečným cílem je zpracovat metodu hodnocení společnou pro všechny evropské země.

GreenBuilding Rating® pro hodnocení udržitelnosti a zdravotního dopadu stavebních materiálů

Společnost Kerakoll® vzhledem k rostoucím obavám z negativních dopadů staveb na životní prostředí zahájila v roce 2000 přípravný výzkum chemických vlastností stavebních produktů z hlediska jejich působení na životní prostředí. Tento výzkum prokázal, že ve stavebním průmyslu jsou nutné okamžité změny, které by vedly k udržitelnému rozvoji, aby se vyvinuly materiály nové generace založené na pokročilých technologiích, které by zároveň byly šetrné vůči životnímu prostředí i zdraví všech uživatelů budovy. Současně byl vypracován systém hodnocení, kterým lze provádět měření a zlepšovat environmentální vlastnosti stavebních materiálů.

Necelé tři roky po provedení podrobné analýzy platných certifikačních a měřicích systémů a kritérií hodnocení ekologických vlastností stavebních materiálů byl zřízen zvláštní Technický výbor, jehož cílem bylo důkladně se seznámit s touto tematikou a platnou evropskou legislativou v této oblasti i regulacemi přijatými v jednotlivých zemích, což dovolilo získat úplný a podrobný obraz situace v tomto oboru.

První výsledky práce Technického výboru přinesl rok 2004, kdy byly vyčleněny a následně pak poprvé ve výrobě uplatněny suroviny pocházející z recyklace, čímž se snížily negativní dopady těžby a zpracování surovin na životní prostředí. V roce 2005 nastalo „opětovné objevení“ surovin přísně přírodního původu, jako hydraulické vápno s certifikátem NHL a přírodní pucolán pocházející z okolí Campi Flegrei. Trochu později se uskutečnil výzkumný program zahájený o několik let dříve, aby se radikálně omezilo použití rozpouštědel ve prospěch produktů na vodní bázi, jenž vedl k nejnovější generaci receptur s menším obsahem hydraulických pojiv, které významně omezují emise CO2 do ovzduší.

Dále se uskutečnila řada inovačních výzkumných projektů, jejichž předmětem byly negativní zdravotní dopady na uživatele místností, v nichž se vyskytují velké koncentrace škodlivých znečišťujících látek. V roce 2006 byla zahájena spolupráce se Společným výzkumným střediskem Evropské komise JRC v Ispře v Itálii v oblasti vědeckých výzkumů na téma přírodních ventilačních vlastností celého konstrukčního systému stavebních příček ve vztahu k jejich schopnosti omezovat koncentrace hlavních kontaminačních faktorů místností uvnitř budov. Indoortron nacházející se v areálu JRC v Ispře je jediný systém místností na světě sloužící ke zjišťování a analýze látek emitovaných stavebními materiály, prvky vybavení, domácí technikou a nátěrovými hmotami a jejich vlivu na kvalitu vzduchu, který dýcháme v uzavřených prostorách svých domů.

Ve výsledku výzkumných prací vedených týmem pod vedením Dimitriose Kotziase, vedoucího výzkumné jednotky pro expozici chemickými a fyzikálními faktory, byly zjištěny stovky chemických sloučenin pocházejících z rozličných zdrojů, včetně látek se známými toxickými, rakovinotvornými nebo mutagenními vlastnostmi.

V roce 2007 byla zahájena realizace evropského výzkumného programu, jehož cílem bylo ukázat, jak materiály založené na přísně přírodních surovinách, jako Biocalce®, mají výjimečné bakteriostatické a fungistatické vlastnosti zaručující zdravé interiéry.

Výzkumy byly provedeny ve spolupráci s francouzským ústavem CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), zejména pak s Mikrobiologickou laboratoří oddělení energie, zdraví a životního prostředí / Zdravotní divize se sídlem v Marne-la-Vallée u Paříže, což je jedno z nejvýznamnějších vědeckých středisek v Evropě v tomto oboru, jež mimo jiné před několika lety objevilo nebezpečí způsobovaná výskytem bakterie legionella ve veřejných objektech a obytných budovách. Okruh činností ústavu zahrnuje zejména vědecký a technologický výzkum ve stavebnictví, jenž má za cíl zlepšení kvality stavebních objektů a jejich interiérů, vzdělávání a informování profesionálů ze stavebnictví.

V roce 2008 byl v reakci na poptávku po energetických certifikátech pro budovy stavěné v Evropě, za vědeckého přispění Univerzity v Modeně a Reggio Emilia, zpracován projekt Klima Room – jediná klimatická komora v Itálii vybavená termickým průtokovým čidlem nové generace, jež je s to věrně napodobit provozní podmínky budovy. Za použití simulací různých stavebních systémů uvnitř Klima Roomu mohli vědci zahájit práce na verifikaci a vysvětlení souvislostí mezi prvky tvořícími stavební příčky a zvýšením úspor energie díky jejich paropropustnosti.

Výsledkem činnosti Technického výboru byl první pilotní program GreenBuilding Rating® zaměřený na určování a měření environmentálně šetrných vlastností stavebních materiálů, který byl předložen v březnu 2009. Ten doznal značných změn a v dubnu 2010 byl představen a zaveden GreenBuilding Rating® verze 2010.

Spolu s rozvojem a dopracováváním GreenBuilding Ratingu® program obsáhl nové iniciativy obohacující systém měření ekologických vlastností jednotlivých produktů (GreenBuilding Rating® ECO verze 2010 a 2011), které uskutečňují nové systémy hodnocení zaměřené na měření emisí VOC a rozptylování znečišťujících látek v přilehlých místnostech. Nový GreenBuilding Rating® BIO verze 2011 je první systém hodnocení určující kvalitu životního prostředí v místnostech vyplývající z použití přírodních certifikovaných stavebních materiálů.

Mezinárodní certifikační orgán SGS vystavil v lednu 2011 atest systému GreenBuilding Rating® ECO verze 2011. Udržitelný způsob projektování zohledňuje stále nové a podrobnější požadavky: na trhu se den co den objevují nové technologie a nové produkty, a novátorské zásady projektování den za dnem potvrzují jejich účinnost. Proto také systém GreenBuilding Rating® a příslušné referenční doklady se musejí stále aktualizovat na základě nových stavebních postupů, legislativních změn a nových vědeckých objevů v oblasti ekologie, zdraví a energetické účinnosti

GreenBuilding Rating® vznikl proto, aby podporoval udržitelný rozvoj

GreenBuilding Rating® nachází uplatnění při stanovování norem, záručních známek a schvalování přístupu na trh stavebních společností, subjektů distribuujících stavební materiály a projektantů, kteří by chtěli provozovat činnost v oboru „zeleného“ stavebnictví

Produkty označené GreenBuilding Rating® mají nezávislé certifikáty zaručující spotřebitelům, že mají nevelký dopad na životní prostředí a hygienickou a zdravotní kvalitu se současným zohledněním sociálních, ekonomických a ekologických požadavků kladených naší a příštími generacemi.

GreenBuilding Rating® na celém světě ekologicky, sociálně přínosně a ekonomicky rentabilně podporuje projektování budov šetrných vůči životnímu prostředí.

Díky projektování přizpůsobenému životnímu prostředí má stavba „zelených“ budov nejmenší možný dopad na ekosystém a redukuje emise CO2, využití přírodních zdrojů a produkci odpadů.

Obecně prospěšné projektování dovoluje mít společný dlouhodobý prospěch, jelikož tvoří ty nejlepší podmínky, kdy vzduch uvnitř je vysoce kvalitní a lze žít lépe ve zdravém prostředí.

Ekonomicky rentabilní projektování znamená, že GreenBuilding je také dobrá finanční investice, která se umisťuje vysoko na stavebním trhu a která dovoluje snižovat pracovní výlohy a náklady na správu se současným postupným zvyšováním hodnoty nemovitosti.

nstitut SGS atestuje metodologii měření a hodnocení GreenBuilding Rating®

V lednu 2011 byl GreenBuilding Rating® ECO ověřen a obdržel atest prestižního švýcarského certifikačního institutu SGS jako systém hodnocení a kvality produktů a stavebních materiálů šetrných vůči životnímu prostředí.

GreenBuilding Rating® ECO schválený organizací SGS tvoří důvěryhodné propojení výroby a zodpovědného používání ekologických stavebních materiálů. Umožňuje také spotřebitelům, podnikům a projektantům vybírat a kupovat produkty označené jako šetrné vůči životnímu prostředí a zvyšující hodnotu jejich práce, což lze bez obtíží změřit a ověřit.

GreenBuilding Rating®, vytvořený jako odpověď na krizovou ekologickou situaci související se stavebnictvím, představuje důkaz dodržování nejvyšších sociálních a ekologických norem na trhu. Vzhledem k neustálému růstu zneklidnění z důvodů dopadů stavební činnosti na životní prostředí i zdraví osob zdržujících se v budovách GreenBuilding Rating® nabízí jednoduché řešení složitých ekologických a sociálních problémů. Značka GreenBuilding Rating® je účinný způsob, jak získat uznání osob využívajících výsledky správných a odpovědných postupů.

Značka GreenBuilding Rating® zaručuje dobré jméno výrobku a otevírá přístup na staveniště a projekty z ekologického hlediska nejprestižnější. V novém stavebnictví se stále častěji doporučují ekologické stavební produkty, a jelikož GreenBuilding Rating® je jediný standard na trhu i jediný atestovaný, tak právě on dělá ten rozdíl v oboru stavebnictví.

Odpovědně vybrat a koupit produkty, které jsou opravdu ekokompatibilní, není snadné, protože velmi často se informace o produktu mohou ukázat být zdrojem omylů. GreenBuilding Rating® usnadňuje správný výběr při nákupu „zelených“ stavebních produktů.

To je důvod, proč výběr produktů Kerakoll® tvoří novou kvalitu.

Základní principy GreenBuilding Rating® ECO:

 • Využití a recyklace přírodních nerostných surovin.
 • Použití nerostných surovin z místních zdrojů, čímž se omezují negativní dopady na životní prostředí.
 • Omezení emisí CO2 do ovzduší.
 • Zákaz používání toxických a zdraví škodlivých látek.
 • Zákaz používání látek znečišťujících a nebezpečných pro životní prostředí.
 • Omezení a/nebo zákaz používání chemických rozpouštědel, nahrazování je vodou.
 • Snížení emisí těkavých organických látek.
 • Zlepšení kvality vzduchu v interiérech.

To je důvod, proč je GreenBuilding Rating® ECO jediný certifikovaný model na trhu, který dovoluje provádět měření nejpodstatnějších ekologických vlastností stanovující úroveň působení stavebních materiálů na životní prostředí a jejich vlivu na kvalitu vzduchu v interiéru.

Skupina SGS (Société Générale de Surveillance), založená v Ženevě v roce 1878, je největší organizací na světě, jež působí v oblasti inspekce, certifikace, verifikace a analýz. SGS působí celosvětově v rámci jedinečné mezinárodní sítě 335 řízených společností s více než 1180 kancelářemi a laboratořemi, které zaměstnávají na celý úvazek přes 52 tisíc pracovníků a nabízejí plný rozsah služeb ve více než 140 zemích na celém světě.

Cílem SGS je pomáhat podnikům rozvíjet činnost, která by nepředstavovala nebezpečí pro životní prostředí, zlepšováním kvality služeb a produktů, optimálním zaměřením vědeckého výzkumu, růstem produktivity a redukcí nebezpečí.

Základní předpoklady SGS jsou:

 • nezávislost, nestrannost a integrita;
 • kompetence a zkušenosti s prováděním inspekcí a certifikací v řadě oborů;
 • jednotné etické zásady;
 • známá a důvěryhodná značka SGS;
 • přístup ke znalostem a zkušenostem získaným na celém světě.

www.sgs.com

Systém bodování pro značení Eco. Klasifikace a metodologie

GreenBuilding Rating® ECO je spolehlivý systém hodnocení umožňující měřit a zlepšovat ekologickou kvalitu stavebních materiálů, aby se zlepšila ekologická kvalita nových i již existujících obytných a užitných budov.

CÍLE

GreenBuilding Rating® ECO, atestovaný nezávislou certifikační institucí SGS (nejvýznamnější certifikační a zkušební instituce na světě), hodnotí vlastnosti produktů pomocí objektivně měřitelných ukazatelů ekologické slučitelnosti vypracovaných za účelem vytvoření stupnice hodnocení představující základ stanovení třídy environmentální kvality každého produktu. To poskytuje vysoce věrohodné údaje a vytváří solidní základ pro konstruktivní dialog zúčastněných subjektů (projektantů, stavbařů, realizátorů a koncových uživatelů).

Klasifikace a Metodologie

Metodologie systému GreenBuilding Rating® ECO člení produkty Kerakoll® řady ECO na 3 hlavní kategorie podle jejich povahy a technické specifikace:

 • KATEGORIE ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ
 • KATEGORIE ORGANICKÉ MINERÁLNÍ
 • KATEGORIE ORGANICKÉ TEKUTÉ

Ke každé kategorii bylo přiřazeno 5 objektivně měřitelných ukazatelů ekologičnosti. Na základě shody s ekologickými parametry se produkty člení a označují na každém obalu i v celé technické dokumentaci symbolem ekologické slučitelnosti ECO. Tento systém dovoluje projektantům i uživatelům produkty snadno klasifikovat bez ohledu na jejich uplatnění, a to i podle ekologických vlastností. GreenBuilding Rating® ECO je na trhu de facto jediný model, který dovoluje důkladně změřit ekologické vlastnosti stavebních materiálů na stupnici od ECO Zero (výrobek nelze považovat za ekologický produkt) do ECO 5 (výrobek lze považovat za ekologický produkt s nízkými dopady na životní prostředí).

Záruka

Systém hodnocení GreenBuilding Rating® ECO představuje soubor standardů užitných vlastností s atestem SGS, který má podporovat dobré postupy v oblasti projektování a stavění budov v technologii GreenBuilding.

Cíl společnosti Kerakoll® je, v souladu s normativním vývojem nebo jako jeho doplněk, dvojí: snížit ukazatele dopadů na životní prostředí jednotlivých kritérií ratingu a neustále zlepšovat ekologickou kvalitu všech produktů.

Přítomnost symbolu ECO na obalu představuje pro zhotovitele záruku, že výrobce splnil následující závazky:

 • Produkt má vlastnosti šetrné vůči životnímu prostředí a ekologickou slučitelnost podle protokolu GreenBuilding Rating® ECO.
 • Výrobce vydal podepsané prohlášení o shodě, na jehož základě přijímá zodpovědnost za vlastnosti produktu označeného symbolem ECO.
 • Systém GreenBuilding Rating® ECO byl nezávisle ověřen a schválen organizací SGS a zaručuje věrohodnost a přesnost informací.

Výrobce se navíc zavazuje k následujícím činnostem:

 • Provést kontrolu jakosti výroby v závodě a značně snížit spotřebu vody, emise znečišťujících látek do ovzduší (skleníkových plynů, rozpouštědel atp.) použitých při výrobě a redukovat odpady.
 • Provést důkladnou kontrolu před každým novým výrobním procesem nebo jeho modernizací a před změnou používaných surovin.
 • Udržovat v pořádku přístroje, na kterých se provádějí technické zkoušky.
 • Zapisovat a uchovávat výsledky provedených kontrol jakosti po dobu minimálně 10 let a na přání je poskytovat.
 • Označovat a třídit produkty (suroviny nebo konečné výrobky), které se během kontroly ukázaly nesplňovat požadavky.
 • Přijmout odpovědnost za deklarované ekologické vlastnosti.

Označení ECO představuje také záruku pro projektanta, zhotovitele a uživatele, že použitý výrobek má ekokompatibilní vlastnosti neměnné ve všech výrobních partiích.

Posláním GreenBuilding Rating® je zvýšit ekologickou kvalitu budov. Existuje řada způsobů, jak podporovat GreenBuilding Rating®, jež nám pomáhají realizovat naše poslání:

 • jako spotřebitel můžete zakoupit produkty s certifikátem GreenBuilding Rating®
 • jako projektant můžete doporučovat používání produktů s certifikátem GreenBuilding Rating® při realizaci vašich ekologických projektů
 • všichni, kteří chtějí zlepšit ekologický charakter budov, nás mohou kontaktovat a aktivně přispívat k budoucnosti technologií GreenBuilding.

A v neposlední řadě: postupně náš výběr a zodpovědné nakupování změní strategii firem, které dnes k zelené technologii zaujímají ještě poněkud zdrženlivé stanovisko

Mnoho našich partnerů se sjednotilo a povzbuzovalo nás k vytvoření systému standardů pro technologii GreenBuilding. Společně pracujeme na zlepšení kvality budov. Bez podpory a angažovanosti partnerů by společnost Kerakoll® nikdy nedosáhla svého úspěchu.

Každý nákup výrobků s certifikátem GreenBuilding Rating® podporuje odvětví ekologického stavebnictví. Nezáleží na tom, zda jste soukromá osoba, firma, nebo projektant: i vy můžete mít radost ze zakoupených výrobků, když víte, že nepřispíváte ke znečišťování životního prostředí a nepoužíváte zdraví škodlivé produkty.

Když tedy v rámci nějakého projektu provádíte nákup, vždy si ověřte, zda jednotlivé produkty mají certifikát GreenBuilding Rating®.