Zastupitelský úřad Bělehrad – Rekonstrukce tepelného hospodářství

Bělehrad, Srbsko

Typ stavby Sanace vlhkého zdiva, odvlhčovací omítky + finální nátěry
Místo ZÚ Bělehrad
Investor ČR Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha
Architekt/Projektant Studio Acht s.r.o., Za zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5
Postaveno V 2. polovině 20. století zbudována ve formě reprezentační palácové
architektury v duchu novoklasicismu dle návrhu arch. Aloise Mezery
Slavnostní otevření
Použité materiály Biocalce Rinzaffo, Biocalce Zoccolatura, Biocalce Intonachino Fino,
Biocalce Silicato Consolidante, Biocalce Silicato Puro
Rozsah Omítky – 400 m2, nátěry -1500 m2
Datum zahájení a ukončení Zahájení: 06/ 2021 . Dokončení: podzim 2022
Generální dodavatel HINTON a.s., Vinohradská 1597, 130 00 Praha 3
Aplikační specializovaná společnost HINTON a.s., Vinohradská 1597, 130 00 Praha 3
Technická podpora-koordinace Tým Ecomineral, s.r.o.