Elastik Eco

Certifikované ekokompatibilní minerální organické lepidlo, hotové k použití, pro pokládku s vysokou přilnavostí, s nulovým svislým skluzem a s vysokou plasticitou. Ideální pro GreenBuilding. Bezrozpouštědlové, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodné pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Elastik Eco zajišťuje velkou elasticitu a dlouhý čas korekce, zaručuje rychlé a spolehlivé pokládání, také napříč, na elastických a deformovatelných podkladech, nezpůsobuje namáhání v dokončovacím materiálu.

  • Vhodný na savé podklady na bázi sádry a anhydritu bez použití základního nátěru
  • Ideální pro voděodolné dřevo a dřevěné podklady

Dokumenty

Balení kbelík 20 kg / 5 kg
Vydatnost ≈ 2 – 4 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců