Elastik Eco

Eko-kompatibilní, certifikované minerální lepidlo připravené k použití, pro pokládku s vysokou přilnavostí, s nulovým svislým skluzem a s vysokou plasticitou, ideální pro GreenBuilding. 

Elastik Eco zajišťuje velkou pružnost a dlouhý čas pro úpravu obkládaného materiálu, zaručuje rychlé a spolehlivé pokládání, také šikmo, na elastických a deformovatelných podkladech aniž by docházelo k pnutí krytiny.

  • Vhodný na savé podklady na bázi sádry a anhydritu bez použití základního nátěru
  • Ideální pro voděodolné dřevo a dřevěné podklady

Dokumenty

Balení kbelík 20 kg / 5 kg
Vydatnost ≈ 2 – 4 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců