Primer A Eco

Ekokompatibilní certifikovaný izolační přípravek na bázi vody na minerální suché podklady na bázi cementu, sádry a anhydritu, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, s nejnižšími emisemi těkavých organických látek. Neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Primer A Eco vytváří spojovací izolační povlak, vhodný pro neutralizaci expanzní chemické reakce podkladů na bázi sádry a anhydritu při styku s maltami a minerálními lepidly. Redukuje a reguluje nasákavost vysoce pórovitých podkladů.

  • Efektivně váže prach
  • Prodlužuje zpracovatelnosti minerálních lepidel a vyrovnávacích malt
  • Bez rozpouštědel

Dokumenty

Balení kanystr 25 kg / 5 kg / láhev  1 kg
Vydatnost ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2
Skladování ≈ 12 měsíců