Keratech® Eco

Certifikovaná ekokompatibilní minerální samonivelační hmota s normální dobou tuhnutí na vysoce odolné vyrovnávání nerovných a křivých podkladů. Ideální pro GreenBuilding. Se sníženými emisemi CO2 a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. Je inertní, proto je po skončení životnosti recyklovatelná.

Keratech® Eco zajišťuje zvýšenou odolnost proti vymývání vodou a zaručuje vyrovnání velkých povrchů, rovněž v případě horizontálních vnějších povrchů nebo při kontaktu s vlhkostí, před pokládkou podlah pomocí eko-kompatibilních lepidel.

  • Tloušťky od 1 do 10 mm
  • Technologie HDE s prodlouženou tekutou reologií

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 1.6 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců