Keratech® Eco R30

Certifikovaná eko-kompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce odolné vyrovnávání nerovných podkladů s vysokou tloušťkou. Ideální pro GreenBuilding. 

Keratech® Eco R30 zajišťuje nejjednodušší a nejspolehlivější zpracovatelnost ve své třídě pro získání ideálního povrchu pro pokládku keramických obkladů a přírodního kamene pomocí ekokompatibilních lepidel.

  • Pro interiéry, tloušťky od 3 do 30 mm
  • Dlouhá doba samonivelace, ideální i pro velmi rozsáhlé plochy
  • Pochůznost (10 mm) po ≈ 3 hodinách

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 1.8 kg/m2 na mm tloušťky
Skladování ≈ 6 měsíců

SPIDER – GIACOMINI

Systém podlahového vytápění s nízkou stavební výškou

Je doba rekonstrukcí starých bytových i nebytových prostor a investoři se často potýkají s problémem nedostatečného prostoru pro výstavbu teplovodního podlahového vytápění. Pro tyto případy společnost GIACOMINI S.p.A. vyvinula systém s celkovou stavební výškou od 25 mm. To dává potřebnou svobodu renovaci podlahového vytápění.

Desky R979S z lisovaného polypropylenu tvořící rastr pro ukotvení trubek se samolepicí vrstvou na spodní straně se pokládají na stávající znivelovanou a penetrovanou podlahu. Trubka o vnějším průměru 16 mm umožňuje instalaci až 100 metrové smyčky, což snižuje počet vývodů na rozdělovači podlahového vytápění. Samonivelační hmota pak překryje profilovaný rastr o 3 mm. Výška rastru je 22 mm.

Speciální systém podlahového vytápění si žádá i speciální požadavky na realizaci. A jaké jsou nejčastější dotazy týkající se systému SPIDER?

Jaká je možná celková stavební výška systému SPIDER?

Od 25 mm do 50 mm v závislosti na použité samonivelační hmotě.

Mohu systém použít na jakékoliv podklady?

Podklad musí být pevný, znivelovaný a zbavený nečistot. Při použití na pružný podklad je zásadní podmínkou předchozí posouzení a konkrétní výpočet průhybů konstrukce při provozním zatížení statikem. Dále je nutné dodržovat montážní pokyny popsané v technické dokumentaci.

Jaká je spotřeba hmoty na 1 m

Množství hmoty ovlivňuje zvolená rozteč potrubí. Uvedené hodnoty platí pro trubku o průměru 16 mm a překrytí desky o 3 mm. (celková výška 25 mm)

Jaké jsou výhody systému SPIDER oproti běžnému podlahovému vytápění?

V první řadě celková stavební výška, ve druhé pak rychlá reakce na změnu požadované teploty. Rychlý náběh, krátká setrvačnost a v neposlední řadě nižší teplota otopné vody.