Kerabuild Eco Ultracem

Ekokompatibilní impregnační malta s okamžitou zpracovatelností a velmi rychlým tuhnutím, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild Eco Ultracem je určen pro okamžité blokování bodové a rozptýlené infiltrace vody do základů a opěrných zdí ve výtahových šachtách, parkovištích a podzemních místnostech, bazénech, závlahových kanálech, propustech, nádržích, sběrném potrubí, nádržích pitné vody, tunelech a mostech.

  • Okamžité zablokování tlakové vody
  • Vysoká počáteční mechanická pevnost

Dokumenty

Balení sáček 5 kg
Vydatnost ≈ 1,6 kg/dm3
Skladování ≈ 6 měsíců