Kerabuild Eco Osmocem

Ekokompatibilní minerální malta s osmotickým účinkem, určená k ochraně a impregnaci betonových konstrukcí se zaručenou trvanlivostí, ideální pro GreenBuilding. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Kerabuild Eco Osmocem je jednosložková tixotropní těsnicí malta, s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům normy EN 1504-2, vrstvy (C), odolná proti infiltraci vody při kladném a záporném tlaku.

  • Osvědčení o vhodnosti pro použití v nádržích na pitnou vodu
  • Dokonalá odolnost proti otěru
  • Vysoká odolnost vůči chemickým látkám

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 1,5 kg/m2 ve vrstvě 1 mm
Skladování ≈ 12 měsíců