Biocalce® Zoccolatura

Eko-kompatibilní přírodní malta z přírodního čistého vápna NHL 3.5, dle normy EN 459-1, k použití jako vysoce prodyšná soklová omítka na odvlhčení zdiva a historické restaurování, přírodní výrobek pro biostavebnictví.

Biocalce® Zoccolotura je omítka speciálně určená k sanaci zdiva vystavené bobtnání, erozi, odtržení a rozpadu díky atmosférickým vlivům a působením agresivních koncentrovaných solí ze vzlínající vlhkosti.

  • Vysoká odolnost proti solím, vysoká odpařovací schopnost
  • Nízká kapilární savost

Dokumenty

Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 12 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců