Biocalce® Tasciugo® 2a Mano

Eko-kompatibilnířírodní dvouvrstvý omítkový systém pro vysoušení zdí. Druhá vrstva přírodní omítky na bázi vápna NHL 3.5 a amorfního pucolánu je určená pro rychlé odpařování vody přítomné ve vlhkých zdech. Vysoce prodyšná omítka pro vysoušení zdí a historické restaurování, přírodní výrobek pro biostavebnictví.

Přípravek Biocalce® Tasciugo® 2a Mano přemění vytaženou vlhkost na páru, která se rozptýlí do okolí, čímž dojde k hloubkovému vysušení zdiva díky jeho kompletnímu odvlhčení. Řeší problémy s kondenzací vody a se vznikem plísní na vlhkých zdech a zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu.

  • Rychlá přeměna vytažené vody na páru
Balení pytel 25 kg
Vydatnost ≈ 12 kg/m2 na cm tloušťky
Skladování ≈ 12 měsíců