Biocalce® Silicato Consolidante

Eko-kompatibilní, přírodní přípravek na bázi čistého křemičitanu draselného stabilizovaného ve vodném roztoku, zcela bez rozpouštědel, pro sjednocení a zpevnění povrchu a pro  rekonstrukce historických památek, ideální pro biostavebnictví.

Biocalce® Silicato Consolidante je speciálně určený pro zpevnění a sjednocení absorpce minerálních podkladů před nanášením silikátových dekorativních systémů. Je rovněž vhodný pro zpevňování omítek na zděných podkladech neošetřených syntetickými nátěry. Přirozeně chráněn piniovým olejem v souladu s normou DIN 18363.

  • Vysoká schopnost penetrace a zpevnění
  • Sjednocuje absorpci podkladu

Dokumenty

  • Technický list
Balení kanystr 10 l / 5 l
Vydatnost ≈  0,2 l/m2 na 1 nátěr
Skladování ≈ 6 měsíců