Aqua‑Pur Basic

Ekokompatibilní certifikovaný vodní podkladový lak na parkety, ideální pro GreenBuilding. Dvousložkový s redukovaným obsahem rozpouštědel, s nejnižší emisí těkavých organických látek, šetrný vůči životnímu prostředí.

Slc® Aqua-Pur Basic poskytuje výjimečnou tekutost a zpracovatelnost, usnadňující přípravu dřeva se zvýšenou nasákavostí před konečnou úpravou vodními laky a k nanesení při vysoké teplotě okolí.

  • Specifický pro dokončovací cykly pouze se 2 nátěry

Dokumenty

Balení složka A 5 l + složka B 0,5 l
Vydatnost ≈ 80 – 100 ml/m2 na vrstvu
Skladování ≈ 12 měsíců