BALCONPROFILE D

Balkonové lišty z lakovaného hliníku se používají pro ukončení podlahového souvrství na hranách balkónů, teras a dalších stavebních celků a slouží k bezpečnému odvodu srážkové vody od fasády objektu. Jsou určené pro kombinaci s dlažbou a hydroizolačními systémy Kerakoll.

Balkonové lišty se vyrábí ve dvou základních tvarových variantách C a D. Obě varianty jsou nabízeny s přesahem před líc hrany obvykle 20 – 50 mm. Spojování jednotlivých dílů se provádí pomocí speciálních spojek ve dvou základních tvarových variantách C a D pro docílení souvislého napojení.

  • Antikorozní výrobek
  • Povrch lišt je opatřen práškovou barvou vypalovanou v peci
  • Volitelné barvy podle stupnice RAL

Dokumenty

  • Technický list